Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

Iesniedz Izglītības, kultūras un zinātnes komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījums Autortiesību likumā

(Reģ.nr.46)

Spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

Priekšl. nr.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā likumprojekta trešā lasījuma redakcija

Autortiesību likums

Grozījums Autortiesību likumā

     

Grozījums Autortiesību likumā

 

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.) šādu grozījumu:

 

Priekšlikumu nav.

 

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.) šādu grozījumu:

33.pants. Atlīdzība par materiālajiem nesējiem

(1) Bez autora atļaujas, bet maksājot atlīdzību par materiālajiem nesējiem (nesēja atlīdzību), fiziskās personas drīkst reproducēt filmu un fonogrammu tikai personiskām vajadzībām. Šis noteikums neattiecas uz datorprogrammām un datu bāzēm.

(2) Bez autora atļaujas, bet maksājot taisnīgu atlīdzību, fiziskās un juridiskās personas drīkst darbus reprogrāfiski reproducēt personiskām vai dienesta vajadzībām.

Izteikt 33.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Bez autora atļaujas, bet maksājot atlīdzību par materiālajiem nesējiem (nesēju atlīdzību), fiziskā persona drīkst personiskām vajadzībām reproducēt vienu filmas vai fonogrammas kopiju.”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izteikt 33.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Bez autora atļaujas, bet maksājot atlīdzību par materiālajiem nesējiem (nesēju atlīdzību), fiziskā persona drīkst personiskām vajadzībām reproducēt vienu filmas vai fonogrammas kopiju.”