Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 11.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "ģerboņus un himnas" ar vārdiem "kā arī simboliku (to skaitā stilizētu)".

2. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās."