Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 80.nr.) grozījumu un papildināt likumu ar 16.1 pantu šādā redakcijā:

"16.1 pants. Ja apdrošinātājs, kurš saņēmis licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, tiek izslēgts vai izstājas no Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja, Finansu un kapitāla tirgus komisija anulē tā licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.