13

14.02.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Aizstāt visā tekstā vārdus ² likums ² Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli² ² attiecīgajā locījumā ar vārdiem ² Komercdarbības atbalsta kontroles likums² attiecīgajā locījumā.

Daļēji atbalstīt Juridiskā biroja priekšlikumā (2)

 

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli", Muitas likumā, likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Juridiskais birojs

Ierosinām papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu (attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju) šādā redakcijā:

‘’1. Aizstāt 1. panta pirmajā daļā vārdus ‘’likumā ‘’Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli’’’’ ar vārdiem ‘’Komercdarbības atbalsta kontroles likumā’’.

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

1.pantā

papildināt pirmo daļu pirms vārdiem ² lietotie termini² ar vārdiem ² un likumā ² Par nodokļiem un nodevām² ² ;

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus ‘’likumā ‘’Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli’’’’ ar vārdiem ‘’Komercdarbības atbalsta kontroles likumā’’;

papildināt pirmo daļu pirms vārdiem ² lietotie termini² ar vārdiem ² un likumā ² Par nodokļiem un nodevām² ² ;

 

12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, kuri paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu un kuri tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža, kā arī atbilst likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" dotajai sākotnējo investīciju definīcijai.

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

² 12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veikto ilgtermiņa ieguldījumu [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un nemateriālie ieguldījumi (patenti, “know-how” jaunu tehnoloģiju apgūšanai) līdz 25 procentiem no kopējās ieguldījumu vērtības kopējā vērtība, kuri:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu, un

b) saistīti ar jaunas uzņēmējsabiedrības dibināšanu, esošās uzņēmējsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī saistīti ar bankrotējušas uzņēmējsabiedrības aktīvu vai tādas uzņēmējsabiedrības aktīvu, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi, pārņemšanu un

c) tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža.²

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

² 12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veikto ilgtermiņa ieguldījumu [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un nemateriālie ieguldījumi līdz 25 procentiem no kopējās ieguldījumu vērtības] kopējā vērtība, kuri:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu, un

b) saistīti ar jaunas uzņēmējsabiedrības dibināšanu, esošās uzņēmējsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī saistīti ar bankrotējušas uzņēmējsabiedrības aktīvu vai tādas uzņēmējsabiedrības aktīvu, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi, pārņemšanu un

c) tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža.²

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt otrās daļas 12.punktu šādā redakcijā:

² 12) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi — to zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes pamatlīdzekļos veikto ilgtermiņa ieguldījumu [materiālie ieguldījumi (ēkas, būves, tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas, nepabeigtie celtniecības objekti) un nemateriālie ieguldījumi līdz 25 procentiem no kopējās ieguldījumu vērtības] kopējā vērtība, kuri:

a) paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības vai brīvostas pārvaldes un licencētas uzņēmējsabiedrības noslēgtajā līgumā par ieguldījumu veikšanu, un

b) saistīti ar jaunas uzņēmējsabiedrības dibināšanu, esošās uzņēmējsabiedrības paplašināšanu vai ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī saistīti ar bankrotējušas uzņēmējsabiedrības aktīvu vai tādas uzņēmējsabiedrības aktīvu, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi, pārņemšanu un

c) tiek izmantoti zonas vai brīvostas uzņēmējsabiedrības saimnieciskajā darbībā attiecīgajā zonas vai brīvostas teritorijā vai zonas vai brīvostas darbības nodrošināšanā vismaz piecus gadus kopš to iegādes brīža.²

 

   

6

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Papildināt I nodaļu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

² 2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas uzņēmējsabiedrības, licencētās uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu un muitas likumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.²

Atbalstīt

2. Papildināt I nodaļu ar 2.1 pantu šādā redakcijā:

² 2.1 pants. Nodokļu likumu piemērošana

Zonas uzņēmējsabiedrības, licencētās uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes un brīvostas pārvaldes nodokļus piemēro, aprēķina, deklarē, maksā un citas pareizai nodokļu nomaksāšanas nodrošināšanai nepieciešamās darbības veic saskaņā ar nodokļu un muitas likumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi.²

3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas (turpmāk — brīvā zona) teritorijā piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, kā arī preces, kas tiek eksportētas no brīvās zonas teritorijas, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi.

(2) Latvijas preces, ko licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, kura nav licencēta uzņēmējsabiedrība vai zonas uzņēmējsabiedrība, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi.

(3) Ārvalstu preces, ko licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā piegādā citai uzņēmējsabiedrībai, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Ārvalstu preces no brīvās zonas teritorijas drīkst ievest iekšzemē, tikai piemērojot attiecīgu muitas procedūru saskaņā ar Muitas likumu.

(4) Ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā, tiek aplikti pakalpojumi, ko:

1) licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai brīvās zonas teritorijā sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona;

2) brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona.

(5) Preču ievešanai brīvajās zonās no ārvalstīm un preču izvešanai uz ārvalstīm piemērojami muitas maksājumi saskaņā ar Muitas likumu.

(6) Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizēšana, saņemšana vai nosūtīšana, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana šīm precēm brīvās zonas teritorijā notiek, ievērojot konkrētos akcīzes nodokļu likumus un šā panta septīto daļu.

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētām uzņēmējsabiedrībām, zonas uzņēmējsabiedrībām, zonas pārvaldēm vai brīvostas pārvaldēm, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētu uzņēmējsabiedrību, zonas uzņēmējsabiedrību, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā. Minētos naftas produktus atbrīvo no akcīzes nodokļa likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktajos gadījumos, kā arī gadījumos, kad licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes šos naftas produktus izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus lieto tikai brīvās zonas teritorijā.

(8) Būvniecības pakalpojumi, ko Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Gala patēriņam vai izmantošanai paredzētās preces, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli". Šā punkta norma nav attiecināma uz šā panta otrajā un trešajā daļā minētajām preču piegādēm.

(2) Ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi apliekamas preču piegādes, kuras ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona no iekšzemes ieved brīvostas vai zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk – brīvā zona) to tālākai eksportēšanai. Ja šīs preces brīvajā zonā tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli".

(3) Preču ievešanai no ārvalstīm un darbībām ar ārvalstu precēm brīvās zonas teritorijā, kā arī minēto preču izvešanai uz ārvalstīm piemērojami muitas maksājumi saskaņā ar Muitas likumu.

(4) Brīvajā zonā ievestās preces reģistrē preču uzskaites reģistrā saskaņā ar Muitas likuma 105.pantu, norādot preču statusu un ar precēm veiktās darbības.

(5) Ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi apliekami:

1) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu sniegtie pakalpojumi brīvajā zonā, kas tieši saistīti ar precēm, kuras nav paredzētas gala patēriņam vai izmantošanai Latvijas Republikas muitas teritorijā (to skaitā transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, ekspertīzes, šķirošanas, iepakošanas, fasēšanas pakalpojumi);

2) preču piegādes un pakalpojumi, kas sniegti starptautiskajās līnijās kursējošiem kuģiem saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 4.punktu.

(6) Ar akcīzes nodokli apliekamo preču ražošana, pārstrāde, glabāšana, realizēšana, saņemšana vai nosūtīšana, kā arī akcīzes nodokļa piemērošana šīm precēm brīvās zonas teritorijā notiek, ievērojot konkrētos akcīzes nodokļa likumus un šā panta septīto, astoto un devīto daļu.

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to ražošanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldošos objektos, kurus izmanto ūdensceļu un ostu rakšanas un paplašināšanas darbos.

(9) Likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) elektrības ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo enerģiju un siltumu;

2) stacionārās iekārtās;

3) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

4) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

5) tehnikā, kura pēc konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem."

7

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

² 3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kas nav paredzētas tālākai eksportēšanai un ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā apliekamā persona, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu ² Par pievienotās vērtības nodokli² , ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu (turpmāk – apliekamā persona) preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk – brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kas pilnībā atbilst likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) kuģu, kas paredzēti kursēšanai starptautiskajās līnijās vai kas paredzēti glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai jūrā, piegādēm un to importam (izlaišanai brīvam apgrozījumam);

4) apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvajā zonā, kas tieši saistīti ar ārvalstu precēm, kā arī precēm, kuras ir paredzētas eksportēšanai (to skaitā transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes, šķirošanas, iepakošanas, fasēšanas pakalpojumi);

5) Likumā par ostām noteiktajām ostas maksām par pakalpojumiem, kurus brīvostas pārvalde brīvostas teritorijā vai zonas pārvalde zonas teritorijā sniedz starptautiskajās līnijās kursējošiem kuģiem vai kuģiem, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā.

(3) Ja šī panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu ² Par pievienotās vērtības nodokli² .

(4) Ja licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šī panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk kā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības, un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) 30 dienu laikā pēc licencētās uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes iesnieguma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei vai novirza citu nodokļu maksājumiem saskaņā ar likuma ² Par pievienotās vērtības nodokli² 12.panta 101. un vienpadsmitās daļas nosacījumiem.

(6) Valsts ieņēmumu dienests apliekamai personai neatmaksā šā panta piektajā daļā minēto nodokļa pārmaksu, ja licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādos gadījumos pārmaksātā summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai.

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to ražošanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldošos objektos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju, ar nosacījumu, ja naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) atbilstoši likumam ² Par akcīzes nodokli naftas produktiem² .

(9) Likuma ² Par akcīzes nodokli naftas produktiem² 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kura pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.²

Atbalstīt

3. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

² 3.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un pakalpojumiem

(1) Preces, kas nav paredzētas tālākai eksportēšanai un ko licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei piegādā apliekamā persona, apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu ² Par pievienotās vērtības nodokli² , ja šajā pantā nav noteikts citādi.

(2) Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi piemēro:

1) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu (turpmāk – apliekamā persona) preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei brīvostas vai speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ietilpstošajā brīvajā zonā (turpmāk – brīvā zona) to tālākai eksportēšanai;

2) tādām preču piegādēm licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, kas pilnībā atbilst likuma 1.panta otrās daļas 12.punktā noteiktajām prasībām;

3) kuģu, kas paredzēti kursēšanai starptautiskajās līnijās vai kas paredzēti glābšanas vai palīdzības darbu veikšanai jūrā, piegādēm un to importam (izlaišanai brīvam apgrozījumam);

4) apliekamo personu sniegtajiem pakalpojumiem brīvajā zonā, kas tieši saistīti ar ārvalstu precēm, kā arī precēm, kuras ir paredzētas eksportēšanai (to skaitā transporta, ekspedīcijas, preču uzglabāšanas, iekraušanas, izkraušanas, ekspertīzes, šķirošanas, iepakošanas, fasēšanas pakalpojumi);

5) Likumā par ostām noteiktajām ostas maksām par pakalpojumiem, kurus brīvostas pārvalde brīvostas teritorijā vai zonas pārvalde zonas teritorijā sniedz starptautiskajās līnijās kursējošiem kuģiem vai kuģiem, kas veic glābšanas vai palīdzības darbus jūrā.

(3) Ja šī panta otrās daļas 1.punktā minētās preces tiek pārdotas, tās ir apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu ² Par pievienotās vērtības nodokli² .

(4) Ja licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde šī panta otrās daļas 2.punktā minētās preces piegādā citai personai ātrāk kā piecu gadu laikā no to iegādes brīža, licencētā uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde aprēķina pievienotās vērtības nodokli no preces sākotnējās vērtības, un iemaksā šo nodokli valsts budžetā tajā taksācijas periodā, kad notikusi preču piegāde un šis nodoklis nav atskaitāms kā priekšnodoklis.

(5) Valsts ieņēmumu dienests nodokļa pārmaksu (starpību starp aprēķināto nodokli un atskaitāmo priekšnodokli) 30 dienu laikā pēc licencētās uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pārvaldes iesnieguma un darījumus apliecinošu dokumentu saņemšanas atmaksā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei vai novirza citu nodokļu maksājumiem saskaņā ar likuma ² Par pievienotās vērtības nodokli² 12.panta 101. un vienpadsmitās daļas nosacījumiem.

(6) Valsts ieņēmumu dienests apliekamai personai neatmaksā šā panta piektajā daļā minēto nodokļa pārmaksu, ja licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei ir nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādi valsts budžetam. Šādos gadījumos pārmaksātā summa tiek novirzīta attiecīgo nodokļu vai citu obligāto maksājumu segšanai.

(7) Naftas produkti, kurus piegādā licencētai uzņēmējsabiedrībai, zonas uzņēmējsabiedrībai, zonas pārvaldei vai brīvostas pārvaldei, ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, kamēr naftas produkti atrodas licencētas uzņēmējsabiedrības, zonas uzņēmējsabiedrības, zonas pārvaldes vai brīvostas pā rvaldes brīvās zonas teritorijā.

(8) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde izmanto:

1) kuģos un citos peldošos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) kuģos to ražošanas, izmēģināšanas un uzturēšanas vajadzībām;

3) kuģos un citos peldošos objektos, kurus izmanto ūdensceļu padziļināšanas un paplašināšanas darbos;

4) elektroenerģijas ražošanai vai kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju, ar nosacījumu, ja naftas produkti ir iezīmēti (marķēti) atbilstoši likumam ² Par akcīzes nodokli naftas produktiem² .

(9) Likuma ² Par akcīzes nodokli naftas produktiem² 6.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus piemēro naftas produktiem, kurus licencēta uzņēmējsabiedrība, zonas uzņēmējsabiedrība, zonas pārvalde vai brīvostas pārvalde brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) stacionārās iekārtās;

2) celtņos un citos tamlīdzīgos objektos;

3) iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos tikai brīvās zonas teritorijā;

4) tehnikā, kura pēc savas konstrukcijas nav paredzēta satiksmei pa koplietošanas ceļiem.²

 

4.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

2. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu "Par pievienotās vērtības nodokli", izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu."

8

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu ² Par pievienotās vērtības nodokli² , izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma ² Par pievienotās vērtības nodokli² 6.pantu.²

Atbalstīt

4. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās mazumtirdzniecībā piegādātās preces un sniegtie pakalpojumi licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu vai 9 procentu likmi saskaņā ar likumu ² Par pievienotās vērtības nodokli² , izņemot tās preces un pakalpojumus, kuri ir atbrīvojami no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma ² Par pievienotās vērtības nodokli² 6.pantu.²

 5.pants. Atļauja piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus

(2) Atļauju piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus var piešķirt zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

1) atrodas speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā;

2) veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā ietilpstošajā brīvās zonas teritorijā. Par uzņēmējdarbību ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas nav uzskatāma:

a) zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības atrašanās ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

b) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas,

c) preču tranzīts no speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijas vai uz to,

d) citas darbības, kurām nav preču–naudas darījuma izpildes rakstura.

 

9

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 5.panta otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

² veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā² .

Atbalstīt

5. Izteikt 5.panta otrās daļas 2.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

² veic uzņēmējdarbību tikai speciālās ekonomiskās zonas vai brīvostas teritorijā² .

8.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.

3.  8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura pārsniedz likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktos maza un vidēja uzņēmuma kritērijus, – 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajiem maza un vidēja uzņēmuma kritērijiem, – 65 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.";

10

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā vārdus ‘’likumā ‘’Par uzņēmējsabiedrībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli’’ noteiktos maza un vidēja uzņēmuma kritērijus’’ (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem ‘’Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta 10. punktā noteiktos kritērijus’’ (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

6.  8.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā un 7.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz attiecīgajai uzņēmējsabiedrībai piemērojamos procentus no uzkrātās ieguldījumu summas (ja ir ievēroti šā panta ceturtajā daļā noteiktie ierobežojumi):

1) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura pārsniedz Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta 10. punktā noteiktos kritērijus, – 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas;

2) zonas uzņēmējsabiedrībai vai licencētai uzņēmējsabiedrībai, kura atbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 1. panta 10. punktā noteiktajiem kritērijiem, – 65 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas.";

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu un 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 10. un 11.pantā noteiktos ierobežojumus.

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "50 procentus" ar vārdiem "šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus";

11

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 3. pantā vārdus ‘’aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu ‘’50 procentus’’ ar vārdiem ‘’šā panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktos procentus’’ ar vārdiem ‘’aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu ‘’50 procentus’’ ar vārdiem ‘’attiecīgi šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus’’.

Atbalstīt

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu ‘’50 procentus’’ ar vārdiem ‘’attiecīgi šā panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus’’;

(3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķiem sektoriem un valsts atbalstu reģionālajai attīstībai paredzēto lielo investīciju projektiem.

 

12

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 8.panta trešo daļu šādā redakcijā:

² (3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likumā attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķu nozaru uzņēmējsabiedrībām un valsts atbalstu reģionālās attīstības lielo investīciju projektiem.²

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

² (3) Piemērojot šā likuma 6. un 7.pantā noteiktos nodokļu atvieglojumus, jāņem vērā ierobežojumi, kuri noteikti Komercdarbības atbalsta kontroles likumā attiecībā uz valsts atbalstu atsevišķu nozaru uzņēmējsabiedrībām un valsts atbalstu reģionālās attīstības lielo investīciju projektiem.²

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība saskaņā ar Valsts atbalsta uzraudzības komisijā apstiprinātu valsts atbalsta projektu vai programmu saņem citu valsts atbalstu sākotnējo investīciju veikšanai, Valsts atbalsta uzraudzības komisija likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajā kārtībā nosaka pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10.pantu un 11.panta otro daļu."

13

Juridiskais birojs

Ierosinām izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība papildus šā likuma ietvaros esošajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai Valsts atbalsta uzraudzības komisija Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10. pantu un 11. panta otro daļu.’’

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

‘’(4) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība papildus šā likuma ietvaros esošajam atbalstam saņem citu atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai Valsts atbalsta uzraudzības komisija Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajā kārtībā nosaka maksimāli pieļaujamos procentus, kādus taksācijas periodā drīkst sasniegt uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa attiecībā pret zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto ieguldījumu summu. Šo ierobežojumu ņem vērā, piemērojot šā likuma 10. pantu un 11. panta otro daļu.’’

 

10.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentus no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šā pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

11.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, aprēķinot šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piemērojusi šā likuma 10.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 7.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 6.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 7.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentus no zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šā pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas periodā aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 7.panta otro daļu, uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

4. Aizstāt 10.pantā un 11.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "50 procentus" ar vārdiem "šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus".

14

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt likumprojekta 4. pantā vārdus ‘’šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā noteiktos procentus’’ ar vārdiem ‘’attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus’’.

Atbalstīt

7. Aizstāt 10.pantā un 11.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "50 procentus" ar vārdiem ‘’attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus’’.

Pārejas noteikumi

1. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei, līdz 2003.gada 31.decembrim piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

 

15

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

² 1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas uzņēmējsabiedrībai, licencētai uzņēmējsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.²

Atbalstīt

8. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

² 1. Būvniecības pakalpojumi, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekamā persona brīvajā zonā sniedz zonas uzņēmējsabiedrībai, licencētai uzņēmējsabiedrībai, brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2004.gada 30.aprīlim apliekami ar pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi. Pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme līdz 2004.gada 30.aprīlim piemērojama arī tiem būvniecības pakalpojumiem, kurus apliekamās personas sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei ārpus brīvo zonu teritorijām.²

 

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Tiesības piemērot šā likuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencētai uzņēmējsabiedrībai un brīvostas pārvaldei ir spēkā līdz taksācijas periodam, kas beidzas 2017.gadā (ieskaitot).

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Deputāts A.Slakteris

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6.Tiesības piešķirt šā likuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., un 13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus ir spēkā līdz taksācijas periodam, kas beidzas 2017.gadā (ieskaitot) un šie nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti līdz sasniedz šā likuma 8. un 9.pantā noteiktos ierobežojumus”.

Satiksmes ministrs R.Zīle

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6.Tiesības piešķirt šā likuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., un 13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus ir spēkā līdz taksācijas periodam, kas beidzas 2017.gadā (ieskaitot) un šie nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti līdz sasniedz šā likuma 8. un 9.pantā noteiktos ierobežojumus”.

Juridiskais birojs

Ierosinām redakcionāli precizēt pārejas noteikumu 6. punktu, izsakot to šādā redakcijā:

‘’6. Šā likuma 6. – 13. pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus licencēta uzņēmējsabiedrība un brīvostas pārvalde ir tiesīga piemērot līdz taksācijas periodam, kas beidzas 2017. gadā (ieskaitot).’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7., 8 un 9.punktu šādā redakcijā:

“6.Tiesības piešķirt šā likuma 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., un 13.pantā paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus ir spēkā līdz taksācijas periodam, kas beidzas 2017.gadā (ieskaitot) un šie nodokļu atvieglojumi tiek piemēroti līdz sasniedz šā likuma 8. un 9.pantā noteiktos ierobežojumus.

 

7. Šā likuma 8., 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai valsts atbalsta intensitātei, nepārsniedzot šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus no uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu attiecības pret uzkrāto ieguldījumu summu. Šajā kartē noteiktos ierobežojumus piemēro, sākot ar nākamo taksācijas periodu pēc Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas Asociācijas komitejas (turpmāk – Asociācijas komiteja) lēmuma spēkā stāšanās, kas saskaņā ar Eiropas Līguma 64.pantu apstiprina minēto karti.

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

23

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

izteikt 7.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

² 7. Šā likuma 8., 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamajai valsts atbalsta intensitātei konkrētajā teritorijā (reģionā), nepārsniedzot šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus no uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu attiecības pret uzkrāto ieguldījumu summu.²

Deputāts A.Slakteris

Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 8., 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai valsts atbalsta intensitātei, kura nedrīkst būt mazāka par Eiropas Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, nepārsniedzot šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus no uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu attiecības pret uzkrāto ieguldījumu summu. “

Satiksmes ministrs R.Zīle

Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 8., 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai valsts atbalsta intensitātei, kura nedrīkst būt mazāka par Eiropas Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, nepārsniedzot šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus no uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu attiecības pret uzkrāto ieguldījumu summu. “

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt pārejas noteikumu 7. punktā vārdus ‘’šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā’’ ar vārdiem ‘’attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā’’.

 

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šā likuma 8., 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai valsts atbalsta intensitātei, kura nedrīkst būt mazāka par Eiropas Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, nepārsniedzot attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus no uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu attiecības pret uzkrāto ieguldījumu summu. “

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

 

 

 

 

Atbalstīt

7. Šā likuma 8., 9., 10. un 11.pantā noteiktie tiešo nodokļu atvieglojumu ierobežojumi tiek piemēroti atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai valsts atbalsta intensitātei, kura nedrīkst būt mazāka par Eiropas Komisijas noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, nepārsniedzot attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus no uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu attiecības pret uzkrāto ieguldījumu summu.

 

8. Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kurai atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartei ir tiesības piemērot valsts atbalsta intensitāti, kas ir mazāka par šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktajiem procentiem, ar nākamo taksācijas periodu pēc Asociācijas komitejas lēmuma spēkā stāšanās uzkrāto ieguldījumu summu un uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu aprēķina šādi:

1) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir pārsniegusi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība nav tiesīga pie mērot tiešo nodokļu atlaides, bet turpina veikt ieguldījumus līdz šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanai. Ar nākamo taksācijas periodu pēc šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanas zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu, neņemot vērā iepriekšējos taksācijas periodos uzskaitītās summas;

2) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu nav sasniegusi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība turpina izmantot tiešo nodokļu atlaides, kamēr tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu sasniedz šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus. Nosakot uzkrāto ieguldījumu summu, tiek ņemti vērā tikai tie ieguldījumi, kuri veikti līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), kurā ir pieņemts Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu. Ar nākamo taksācijas periodu, pēc tam kad tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir sasniegusi šā likuma 8.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu. Jaunajā uzkrāto ieguldījumu summā ieskaita ieguldījumus, kas veikti pēc tā taksācijas perioda, kurā ir pieņemts Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu."

24

 

 

 

 

 

 

 

25

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt pārejas noteikumu 8. punktā vārdus ‘’šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. un 2. punktā’’ ar vārdiem ‘’ attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā’’.

 

Juridiskais birojs

Ierosinām aizstāt pārejas noteikumu 8. punktā vārdus ‘’ir pieņemts Asociācijas komitejas lēmums’’ ar vārdiem ‘’ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums’’.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

8. Zonas uzņēmējsabiedrība vai licencēta uzņēmējsabiedrība, kurai atbilstoši Latvijas reģionālā atbalsta kartei ir tiesības piemērot valsts atbalsta intensitāti, kas ir mazāka par attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktajiem procentiem, ar nākamo taksācijas periodu pēc Asociācijas komitejas lēmuma spēkā stāšanās uzkrāto ieguldījumu summu un uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu aprēķina šādi:

1) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir pārsniegusi attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība nav tiesīga piemērot tiešo nodokļu atlaides, bet turpina veikt ieguldījumus līdz attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanai. Ar nākamo taksācijas periodu pēc attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteikto procentu attiecības sasniegšanas zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu, neņemot vērā iepriekšējos taksācijas periodos uzskaitītās summas;

2) ja līdz taksācijas periodam, kurā saskaņā ar Asociācijas komitejas lēmumu ir samazināta valsts atbalsta intensitāte, zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu nav sasniegusi attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība turpina izmantot tiešo nodokļu atlaides, kamēr tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu sasniedz šā attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus. Nosakot uzkrāto ieguldījumu summu, tiek ņemti vērā tikai tie ieguldījumi, kuri veikti līdz tam taksācijas periodam (ieskaitot), kurā ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu. Ar nākamo taksācijas periodu, pēc tam kad tiešo nodokļu atlaižu attiecība pret uzkrāto ieguldījumu summu ir sasniegusi attiecīgi šā likuma 8. panta pirmās daļas 1. vai 2. punktā noteiktos procentus, zonas uzņēmējsabiedrība vai licencētā uzņēmējsabiedrība sāk jaunu uzkrātās ieguldījumu summas un uzkrātās tiešo nodokļu atlaižu summas aprēķinu. Jaunajā uzkrāto ieguldījumu summā ieskaita ieguldījumus, kas veikti pēc tā taksācijas perioda, kurā ir stājies spēkā Asociācijas komitejas lēmums, kas paredz valsts atbalsta intensitātes samazināšanu.

   

26

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

papildināt ar 9.punktu šādā redakcijā:

² 9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas par ēkām un būvēm taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.²

Atbalstīt

9. Līdz 2003.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības vai licencētas uzņēmējsabiedrības – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas par ēkām un būvēm taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 6.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 10.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.²