Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 2001, 17.nr.) grozījumu un izslēgt 12.panta ceturto daļu.