Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku

civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā

Izdarīt Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 8.nr.; 2000, 3., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 43.panta otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var pieprasīt un bez maksas saņemt:

a) izziņu par ceļu satiksmes negadījumu – no Ceļu policijas,

b) darbam nepieciešamo informāciju – no citām valsts pārvaldes institūcijām, pašvaldībām un apdrošināšanas sabiedrībām;".

2. Aizstāt 46.panta otrajā daļā skaitli "0,6" ar skaitli "2".

3. Aizstāt 50.panta ceturtajā daļā vārdus "nodrošina iespēju saņemt par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas" ar vārdiem "par maksu saskaņā ar iekšlietu ministra apstiprinātu cenrādi izsniedz par attiecīgo ceļu satiksmes negadījumu sastādīto dokumentu kopijas".