Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Republikas advokatūras likumā

Izdarīt Latvijas Republikas advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 119.pantu šādā redakcijā:

"119. Zvērināti advokāti kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ieņēmumus no zvērināta advokāta prakses veido klientu maksājumi par sniegto juridisko palīdzību. Zvērinātu advokātu izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu."

2. Izslēgt 120.pantu.