2003

2003. gada 9. janvārī

Nr. 9/1- 58

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību ” /reģ.nr. 37; dok.nr. 83;85 /;

2) Likumprojekts “Par 1961. gada 21. aprīļa Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu” / reģ.nr. 51; dok.nr. 83;99 /.

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lpp.

 

Ar cieņu,

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

 

1.pants. 2001. gada 5. oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību ( turpmāk - līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 14. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _______________________.