Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

8. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79. pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījums likumā “Par pievienotās vērtības nodokli””.

 

Pielikumā:

  1. Likumprojekts uz vienas lapas.
  2. Anotācija uz vienas lapas.

 

 

 

 

 

PROJEKTS

 

GROZĪJUMS LIKUMĀ

“PAR PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS NODOKLI”

 

Ierosinām likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” izdarīt šādu grozījumu:

  1. Papildināt likuma 6.1 panta 5 .punktu pēc vārdiem “masu informācijas līdzekļu piegādēm” ar vārdiem “ieskaitot kabeļtelevīzijas pakalpojumus”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījums likumā

“Par pievienotās vērtības nodokli””

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Spēkā esošajā likuma 6.1 panta 5. punkts paredz, ka masu informācijas līdzekļu piegādēm piemēro atvieglotu PVN likmi 9% apmērā, bet tur nav minēta kabeļtelevīzijas darbība, kas arī pēc būtības ir pielīdzināma masu informācijas līdzekļu piegādei.

Uzskatām, ka tāpēc likumu vajag papildināt ar attiecīgu precizējumu.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Pozitīva, jo, ievērojami sadārdzinoties maksai par kabeļtelevīzijas pakalpojumiem, samazināsies tās izmantotāju skaits.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Pozitīva, jo turpmāk valsts budžets saņems 9% PVN, no kura līdz šim kabeļtelevīzija bija atbrīvota.

4. Kāda var būt šā likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Šajā sistēmā nekādi papildus grozījumi nav nepieciešami.

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Notikušas konsultācijas ar Latvijas Kabeļtelevīzijas un telekomunikāciju asociāciju.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

To realizēs Valsts ieņēmuma dienests reizē ar pārējo nodokļu iekasēšanu.