Nr

 

 

 

Nr. 9/1- 63

2003. gada 15. janvārī

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu “ Par Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par militāro sadarbību un personāla statusu “ / reģ.nr. 33; dok.nr. 73 /.

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētāja

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgumu par militāro sadarbību un personāla statusu

 

 

 

 

 

1. pants. 2002. gada 22. oktobrī Stokholmā parakstītais Latvijas Republikas un Zviedrijas Karalistes līgums par militāro sadarbību un personāla statusu ( turpmāk- Līgums ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Līgums stājas spēkā tā 16. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2003. gada _____________.