Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

 

 

Grozījums Enerģētikas likumā

 

Izdarīt Enerģētikas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 20.nr., 2000, 17.nr., 2001, 12.nr.) šādu grozījumu:

Izslēgt 40.panta piektajā daļā vārdu “otrajā”.