Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā ”Par nekustamā īpašuma nodokli”” (Reģ. nr. 30, dok. nr. 59) izskatīšanu

1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 28. novembra sēdē, atbalstīja to un lūdz izskatīt kā steidzamu.

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja B. Brigmane

 

 

 

 

 

Projekts

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Par laika periodu, kad nekustamam īpašumam vienlaicīgi ir īpašnieks un tiesiskais valdītājs, nodokļa maksātājs ir nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs.”

2. Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā skaitli “2002” ar skaitli “2003”;

aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli “2002” ar skaitli “2003”;

aizstāt 12.punktā skaitli “2003” ar skaitli “2004”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.