Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Reģionālās attīstības likumā

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 21.panta otrajā daļā vārdus "likumu "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli"" ar vārdiem "Komercdarbības atbalsta kontroles likumu".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.