Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Koncesiju likumā

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus "paredzēta kāda no likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajām valsts atbalsta formām" ar vārdiem "paredzēts kāds no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.