Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.24)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1.Papildināt kodeksu ar četrpadsmito “h” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “h” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi sporta jomā

     

1.Papildināt kodeksu ar četrpadsmito “h” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “h” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi sporta jomā

 

201.56 pants. Dopinga pārbaudes kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga pārbaudes kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

     

201.56 pants. Dopinga pārbaudes kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga pārbaudes kārtības

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

201.57 pants. Atteikums veikt dopinga pārbaudi

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās pārbaudes –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

1.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201. 57 pantu šādā redakcijā:

“201.57 pants. Izvairīšanās no dopinga pārbaudes

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās dopinga pārbaudes –

uzliek naudas no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt.

201.57 pants. Izvairīšanās no dopinga pārbaudes

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās dopinga pārbaudes –

uzliek naudas no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

201.58 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga pārbaudēm

Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar atklāto dopinga lietošanu vai tā izmantošanu, vai nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

2.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 201. 58 panta dispozīciju šādā redakcijā:

“Par tādu ziņu nesniegšanu, kas saistītas ar atklāto dopinga lietošanu, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu –“.

Atbalstīt.

201.58 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga pārbaudēm

Par tādu ziņu nesniegšanu, kas saistītas ar atklāto dopinga lietošanu, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54 un 201.55 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, reģionālo daļu vadītāji — naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts izglītības inspektori — naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

2. Papildināt 236.9 panta pirmo daļu pēc skaitļiem un vārdiem “201.54 un 201.55 pantā” ar vārdiem “201.56, 201.57 un 201.58 pantā”.

3.

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 236.9 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 201.55” ar skaitļiem un vārdu “201.55, 201.56, 201.57 un 201.58”.

Atbalstīt.

2. Aizstāt 236.9 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 201.55” ar skaitļiem un vārdu “201.55, 201.56, 201.57 un 201.58”.

 

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.

4.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt noteikumu par likuma spēkā stāšanos.

Atbalstīt.