Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1.Papildināt kodeksu ar četrpadsmito “h” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “h” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi sporta jomā

201.56 pants. Dopinga pārbaudes kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga pārbaudes kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.57 pants. Atteikums veikt dopinga pārbaudi

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās pārbaudes –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.58 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga pārbaudēm

Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar atklāto dopinga lietošanu vai tā izmantošanu, vai nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

2. Papildināt 236.9 panta pirmo daļu pēc skaitļiem un vārdiem “201.54 un 201.55pantā” ar vārdiem “201.56, 201.57 un 201.58 pantā”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.