Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.21)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latviju vai no Latvijas uz ārvalstīm bez attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem

Par personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latviju vai no Latvijas uz ārvalstīm bez attiecīgajā valstī derīgiem dokumentiem, ko veicis gaisa kuģa ekspluatants vai pārvadātājs pa jūru, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

1. Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras vai gaisa transportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar autotransportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.”

1.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 114.2 panta nosaukumā vārdus “Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai”.

Atbalstīt

1. Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

“114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar jūras vai gaisa transportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt piecdesmit līdz piectūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs ar autotransportu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz divtūkstoš latiem.”

146.pants. Elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu ražošana, ievešana, pārdošana, uzstādīšana un lietošana bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas vai pārkāpjot tās noteikto kārtību

Par elektromagnētisko lauku izstarojošu iekārtu ražošanu, ievešanu, pārdošanu, uzstādīšanu vai lietošanu bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas vai par tās noteiktās kārtības pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas.

2. 146.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu "pārdošana" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "realizācija" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas" ar vārdiem "un citus administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus".

2.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt likumprojekta 2.pantā vārdu “rīkus” ar vārdiem “izdarīšanas rīkus”.

Atbalstīt

2. 146.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu "pārdošana" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "realizācija" (attiecīgā locījumā);

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas" ar vārdiem "un citus administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus".

 

146.2 pants. Latvijas Republikas radiosakarus reglamentējošu noteikumu pārkāpšana vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par Latvijas Republikas radiosakarus reglamentējošu noteikumu pārkāpšanu vai citu radioviļņus izstarojošu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

3. Izteikt 146.2 pantu šādā redakcijā:

“146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo noteikumu, radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības

Par radiosakarus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus.”

3.

 

 

 

 

 

4.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 146.2 panta nosaukumā vārdus “neievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības”.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 146.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par normatīvajos aktos noteiktās radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Izteikt 146.2 pantu šādā redakcijā:

“146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo noteikumu, radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par radiosakarus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par normatīvajos aktos noteiktās radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai paredzētu vai citu radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma izdarīšanas rīkus un priekšmetus.”

 

 

4. Papildināt kodeksu ar 147.1 pantu šādā redakcijā:

“147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanu vai lietošanu bez attiecīgas atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

     

4. Papildināt kodeksu ar 147.1 pantu šādā redakcijā:

“147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas uzstādīšanu vai lietošanu bez attiecīgas atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam-

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

5. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

5. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

   

5.

/Deputāts J.Urbanovičs/

Papildināt kodeksu ar 151. pantu šādā redakcijā:

“151. pants. Dzīvojamo telpu izīrēšanas, uzturēšanas vai apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par likumos, Ministru kabineta noteikumos vai pašvaldību saistošajos noteikumos minēto dzīvojamo telpu izīrēšanas, uzturēšanas vai apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Neatbalstīt

 

 

155.8 pants. Blakustiesību objektu nelikumīga tirdzniecība

Par audiovizuālo darbu un fonogrammu nelikumīgu tirdzniecību -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos blakustiesību objektus.

6. Izteikt 155.8 pantu šādā redakcijā:

"155.8 pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus."

     

6. Izteikt 155.8 pantu šādā redakcijā:

"155.8 pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību un blakustiesību objektiem

Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus."

166.2 pants. Uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) vai uzņēmējdarbības veikšana, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums vai Ministru kabineta noteikumi, par uzņēmējdarbības veikšanu, pārkāpjot speciālajā atļaujā (licencē) minētos nosacījumus, vai par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc speciālās atļaujas (licences) atņemšanas, anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra, kā arī par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma par tā darbības apturēšanu -

uzliek naudas sodu no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus.

7. Aizstāt 166.2 panta sankcijā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdu “piecsimt”.

6.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 7.pantu.

Atbalstīt

 

 

166.17 pants. Preču (pakalpojumu) zīmes izmantošanas noteikumu pārkāpšana

Par noteiktā kārtībā reģistrētās preču (pakalpojumu) zīmes izmantošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

8. Izteikt 166.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem, konfiscējot kontrafaktās preces."

     

7. Izteikt 166.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem, konfiscējot kontrafaktās preces."

166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā kārtībā vai nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

9. Izteikt 166.27 pantu šādā redakcijā:

“166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

8. Izteikt 166.27 un 166.28 pantu šādā redakcijā:

“166.27 pants. Valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšana

Par valsts amatpersonas deklarācijas neiesniegšanu noteiktā termiņā, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības neievērošanu vai par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

166.28 pants. Nelikumīga ietekmējama (korumpējama) stāvokļa neizbeigšana

Par nelikumīga ietekmējama (korumpējama) stāvokļa neizbeigšanu likumā noteiktajā laikā -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

10. Izteikt 166.28 pantu šādā redakcijā:

“166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana

Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā-

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

     

166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana

Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā-

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu pārkāpšana

Par likumā noteiktā uzņēmējdarbības vai amatu savienošanas, vai darbu pildīšanas, vai atalgojuma saņemšanas ierobežojumu pārkāpšanu vai par pilnvaru realizēšanu interešu konflikta situācijā -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

11. Izteikt 166.30 pantu šādā redakcijā:

"166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto uzņēmējdarbības (komercdarbības), amatu savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā-

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

7.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 166.30 pantā vārdu “amatu” ar vārdiem “valsts amatpersonas amata”

Atbalstīt

9. Izteikt 166.30, 166.31, 166.32 un 166.33 pantu šādā redakcijā:

"166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobežojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto uzņēmējdarbības (komercdarbības), valsts amatpersonas amata savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas ierobežojumu vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta situācijā-

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.

166.31 pants. Dāvanu pieņemšanas ierobežojuma pārkāpšana

Par dāvanu pieņemšanas ierobežojuma pārkāpšanu -

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pieņemto dāvanu.

12. Izteikt 166.31 pantu šādā redakcijā:

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas valsts amatpersonai sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pieņemto dāvanu vai bez konfiskācijas."

8.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 166.31 panta sankcijā vārdus “pieņemto dāvanu” ar vārdiem “administratīvā pārkāpuma priekšmetus”.

 

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu un citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu valsts amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

166.32 pants. Valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu amatu sarakstu un valsts amatpersonu sarakstu vai to grozījumu neiesniegšanu noteiktā

kārtībā —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

13. Izteikt 166.32 pantu šādā redakcijā:

“166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu—

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

9.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt 166.32 panta sankcijā vārdus “iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto”.

Atbalstīt

166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu un to grozījumu neiesniegšanu noteiktā kārtībā, kā arī par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu—

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

166.33 pants. Tādu amatu neiekļaušana valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī to personu neiekļaušana valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm

Par tādu amatu neiekļaušanu valsts amatpersonu amatu sarakstos, kuri atbilst valsts amatpersonu amatam, kā arī par to personu neiekļaušanu valsts amatpersonu sarakstos, kuras atbilst valsts amatpersonas pazīmēm, —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, —

uzliek naudas sodu valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) un to izveidoto institūciju vadītājiem no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

14. Izteikt 166.33 pantu šādā redakcijā:

“166.33 pants. Valsts un pašvaldības institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana

Par valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

     

166.33 pants. Valsts un pašvaldību institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana

Par valsts vai pašvaldību institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

15. Papildināt kodeksu ar 166.34 pantu šādā redakcijā:

“166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu neievērošana

Par priekšvēlēšanu perioda izdevumu, vēlēšanu izdevumu un ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas aizpildīšanas kārtības

neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par dāvinājumu (ziedojumu) vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

10

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 166.34 pantā vārdu “un” ar vārdu “vai”.

Atbalstīt

10. Papildināt kodeksu ar 166.34 pantu šādā redakcijā:

“166.34 pants. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas noteikumu neievērošana

Par priekšvēlēšanu perioda izdevumu, vēlēšanu izdevumu vai ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas aizpildīšanas kārtības

neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par dāvinājumu (ziedojumu) vai finansēšanas ierobežojumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu politiskajai organizācijai (partijai) no piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

 

16. Papildināt kodeksu ar 175.4 pantu šādā redakcijā:

“ 175.4 pants. Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļauta izpaušana

Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļautu izpaušanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

11.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 175.4 panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļauta izpaušana”.

Atbalstīt

11. Papildināt kodeksu ar 175.4 pantu šādā redakcijā:

“ 175.4 pants. Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļauta izpaušana

Par Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē vai citas Saeimas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļautu izpaušanu –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.”

187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā pase pazaudēta,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kā rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, -

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

17. Izteikt 187.pantu šādā redakcijā:

"187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

     

12. Izteikt 187.pantu šādā redakcijā:

"187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras r ezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

 

189.pants. Pieņemšana darbā bez pases vai darba atļaujas

Par tādu personu pieņemšanu darbā, kuras dzīvo bez derīgas pases vai kurām nav darba atļaujas, ja to nepieciešamību nosaka likums, -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

18. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Nodarbināšana bez pases vai darba atļaujas

Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīgas pases vai dzimšanas apliecības (ja persona ir jaunāka par 16 gadiem), –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par personas nodarbināšanu, ja tai nav darba atļaujas , kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti,-

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām - no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem par vienas līdz piecu personu nodarbināšanu un no divtūkstoš piecsimt līdz desmit tūkstošiem

latu - par vairāk ne kā piecu personu nodarbināšanu.”

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 189.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz desmit tūkstošiem latu.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 189. panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par vienas personas vai vairāku personu (skaitā līdz piecām) nodarbināšanu, ja personai vai personām nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 189. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Par vairāk nekā piecu personu nodarbināšanu, ja tām nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

Atbalstīt daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Nodarbināšana bez pases vai darba atļaujas

Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīgas pases vai dzimšanas apliecības (ja persona ir jaunāka par 16 gadiem), –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu (skaitā līdz piecām) nodarbināšanu, ja personai vai personām nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz trīssimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz divtūkstoš piecsimt latiem.

Par vairāk nekā piecu personu nodarbināšanu, ja tām nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš piecsimt līdz desmittūkstoš latiem.”

 

19. Papildināt kodeksu ar 189.1 pantu šādā redakcijā:

"189.1 pants. Strādāšana bez darba atļaujas

Par strādāšanu, ja nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem."

     

14. Papildināt kodeksu ar 189.1 pantu šādā redakcijā:

"189.1 pants. Strādāšana bez darba atļaujas

Par strādāšanu, ja nav darba atļaujas, kuras nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem."

 

20. Papildināt kodeksu ar 190.11 pantu šādā redakcijā:

"190.11 pants. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz piecsimt latiem.”

15

/Juridiskais birojs/

Izteikt 190.11 panta sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem”.

Atbalstīt

15. Papildināt kodeksu ar 190.11, 190.12 , 190.13 un 190.14  pantu šādā redakcijā:

"190.11 pants. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

 

 

21. Papildināt kodeksu ar 190.12 pantu šādā redakcijā:

“190.12 pants. Uzturēšanās atļaujas nereģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

     

190.12 pants. Uzturēšanās atļaujas nereģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

 

22. Papildināt kodeksu ar 190.13 pantu šādā redakcijā:

“190.13 pants. Uzturēšanās Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas

Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

190.13 pants. Uzturēšanās Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas

Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

 

23. Papildināt kodeksu ar 190.14 pantu šādā redakcijā:

"190.14 pants. Iespējas nodrošināšana nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā

Par apzinātu iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā –

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

     

190.14 pants. Iespējas nodrošināšana nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā

Par apzinātu iespējas nodrošināšanu personai nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā –

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem."

 

 

 

24. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā;

“200.1 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

Par savlaicīgu neierašanos norīkojumā norādītajā alternatīvā dienesta pildīšanas vietā bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par alternatīvā dienesta pienākumu nepildīšanu bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par uzturēšanos alternatīvā dienesta pildīšanas vietā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā-

piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.”

16.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt likumprojekta 24.pantā skaitli “200.1” ar skaitli “200.2”.

Atbalstīt

16. Papildināt kodeksu ar 200.2 pantu šādā redakcijā;

“200.2 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

Par savlaicīgu neierašanos norīkojumā norādītajā alternatīvā dienesta pildīšanas vietā bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par alternatīvā dienesta pienākumu nepildīšanu bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par uzturēšanos alternatīvā dienesta pildīšanas vietā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā-

piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.”

 

201.12 pants. Preču pārvietošana pāri Latvijas Republikas muitas robežai, tās noslēpjot no muitas kontroles

Par preču pārvietošanu pāri Latvijas Republikas muitas robežai, ja tās noslēpj no muitas kontroles, tas ir, izmantojot slēptuves vai citus paņēmienus, kuri apgrūtina preču atklāšanu, vai tām piešķir citu preču izskatu, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - līdz pieciem tūkstošiem latu, konfiscējot noslēptās preces.

25. Papildināt 201.12 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par muitas procedūras piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces." 

     

17. Papildināt 201.12 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par muitas procedūras piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces." 

204.4 pants. Filmu izplatīšanas un publiskas demonstrēšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu reģistrācijas noteikumu pārkāpšanu, nereģistrētu filmu publisku demonstrēšanu sabiedriskās vietās, kā arī televīzijas raidorganizāciju programmās, televīzijas raidorganizāciju vajadzībām neparedzētu un nereģistrētu filmu publisku demonstrēšanu televīzijas raidorganizāciju programmās, nereģistrētu filmu izplatīšanu (pārdošanu vai iznomāšanu individuālai lietošanai vai publiskai demonstrēšanai) -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs filmas vai bez konfiskācijas.

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šīs filmas vai bez konfiskācijas.

26. Izteikt 204.4 pantu šādā redakcijā:

"204.4 pants. Filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu un to racoanas materiālu producēšanu izplatīšanai un izvešanai no Latvijas Republikas bez filmu producenta reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par filmu izplatīšanu bez izplatīšanas veida un darbības vietas reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nereģistrētu filmu kopiju (videoierakstu) izplatīšanu, par filmas reģistrācijas apliecībā norādīto filmas izmantošanas tiesību neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šo filmu kopijas (videoierakstus).

Par filmas reģistrācijas apliecības saņēmēja pienākumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

Par filmu glabāšanas un uzskaites noteikumu neievērošanu, par izplatītāja pienākumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot ar pārkāpuma izdarīšanu saistītās filmu kopijas (videoierakstus)."

     

18. Izteikt 204.4 pantu šādā redakcijā:

"204.4 pants. Filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu un to ražošanas materiālu producēšanu izplatīšanai un izvešanai no Latvijas Republikas bez filmu producenta reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par filmu izplatīšanu bez izplatīšanas veida un darbības vietas reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nereģistrētu filmu kopiju (videoierakstu) izplatīšanu, par filmas reģistrācijas apliecībā norādīto filmas izmantošanas tiesību neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šo filmu kopijas (videoierakstus).

Par filmas reģistrācijas apliecības saņēmēja pienākumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

Par filmu glabāšanas un uzskaites noteikumu neievērošanu, par izplatītāja pienākumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no divsimt līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot ar pārkāpuma izdarīšanu saistītās filmu kopijas (videoierakstus)."

 

204.6 pants. Autortiesību objektu izmantošana bez licences

Par autortiesību objektu izmantošanu bez likumā paredzētās licences saņemšanas -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

27. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

"204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana bez licences

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

     

19. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

"204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana bez licences

Par autortiesību vai blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā paredzētā licence, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142., 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

28. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa "190." ar skaitļiem "190.2, 190.3, 190.11, 190.12".

17.

/Deputāts J.Urbanovičs/

Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa “150” ar skaitli “151”.

Neatbalstīt

20. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa "190." ar skaitļiem "190.2, 190.3, 190.11, 190.12".

 

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 140., 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3, 165.4, 165.5 pantā, 166.2 - 166.4, 166.7, 166.8, 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200., 201.1-201.9 , 201.36, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

29. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158. un 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 , 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8 un 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30 un 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5 un 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 200.1, 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2 un 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

18

/Juridiskais birojs/

Izteikt 213.panta tekstu šādā redakcijā:

“Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 74.1 panta trešajā daļā, 75.2 , 78.1 pantā, 88.5 panta otrajā un trešajā daļā, 88.6 panta pirmajā daļā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta trešajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21,166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 175.3, 175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā,190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 200.1, 200.2, 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2, 204.4 pantā un 204.5 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

Atbalstīt

21. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 74.1 panta trešajā daļā, 75.2 , 78.1 pantā, 88.5 panta otrajā un trešajā daļā, 88.6 panta pirmajā daļā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta trešajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2 -166.4, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21 - 166.25, 166.28 - 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2 - 175.4, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5, 190.6 pantā,190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200. - 200.2, 201.1 - 201.9, 201.39 - 201.48, 204.1, 204.2, 204.4 pantā un 204.5 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.”

214.pants. Valsts policijas iestādes

Valsts policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1, 46., 109.-114., 121., 122., 122.1, 122.2, 122.3, 123., 124., 124.1, 125., 126., 126.1 pantā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.3, 126.4, 126.5, 129., 131., 131.1, 131.2, 134., 134.2, 134.3 (ja pārkāpumu izdarījis autotransporta līdzekļa vadītājs), 135.-136., 137.1 panta ceturtajā daļā, 138.-139.pantā, 139.1 panta pirmajā daļā, 140. panta pirmajā daļā, 140.1, 155.4 panta pirmajā daļā, 159.4, 159.5 un 159.6 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 167., 171.panta pirmajā daļā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 181., 183., 183.1 un 202.1 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi:

1) attiecīgo policijas nodaļu (pārvalžu) priekšnieki un viņu vietnieki, ceļu policijas priekšnieki un viņu vietnieki, policijas iecirkņu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā. Dežūrdaļas maiņas vecākais šo amatpersonu prombūtnē ir tiesīgs izskatīt lietas par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, un valsts policijas iestāžu vārdā uzlikt par tiem administratīvos sodus ārvalstu pilsoņiem, ja viņi ir pakļauti Latvijas Republikas administratīvajai jurisdikcijai, un bezvalstniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republika;

2) policijas iecirkņu vecākie inspektori un inspektori laukos un policijas iecirkņu vecākie inspektori rajonu un republikas pilsētās - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā un otrajā daļā, 129., 136., 171.panta pirmajā daļā;

3) ceļu policijas apakšvienību komandieri un viņu vietnieki, ceļu policijas galvenie speciālisti, ceļu policijas inspektori - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā daļā, 122.panta pirmajā daļā, 122.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 125.panta otrajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā un 129., 137.1 panta ceturtajā daļā, 140.1 pantā;

4) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

30. Papildināt 214.panta pirmo daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.6”.

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.a

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 30.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 214.panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 202.1” ar skaitļiem un vārdu “202.1 un 204.6”.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 214. panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “126.2 panta pirmajā daļā” ar skaitli “126.2”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

22. Aizstāt 214.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus “126.2 panta pirmajā daļā” ar skaitli “126.2” un vārdu un skaitli “un 202.1” ar skaitļiem un vārdu “202.1 un 204.6”.

 

214.1 pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas iestādes izskata šā kodeksa 42.1 pantā, 137.1 panta pirmajā un otrajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 166.20 panta pirmajā daļā, 171.panta pirmajā daļā, 172.,  186.pantā un 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus pašvaldības policijas iestāžu vārdā ir tiesīgi pašvaldības policijas pārvalžu un nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

31. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdu "204.6 pantā".

20

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 31.pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt 214.1 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā ” ar skaitļiem un vārdiem “201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā”.

Atbalstīt

23. Aizstāt 214.1 panta pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā ” ar skaitļiem un vārdiem “201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.6 pantā”.

 

 

32. Izteikt 214.2 pantu šādā redakcijā:

"214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.28–166.31, 166.33 un 166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

     

24. Izteikt 214.2 pantu šādā redakcijā:

"214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.28–166.31, 166.33 un 166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieki, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienesta iestādes

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 155.1 - 155.3, 155.5, 155.6, 156., 156.1 - 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 159., 159.4 - 159.6 pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 163.1, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 panta otrajā daļā, 166.15 panta otrajā un trešajā daļā, 166.20 pantā, 166.27 - 166.33, 169.3, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sast ādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, -

naudas sodu līdz desmittūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti  134.1, 134.2, 134.3 pantā, 140.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 190.7 un 201.10 - 201.18 pantā, -

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas -

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

33. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus “166.27 - 166.33” ar skaitļiem “166.32”.

21.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt likumprojekta 33. pantā skaitli “166.32” ar skaitļiem “166.27, 166.32”.

 

25. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus “166.27 - 166.33” ar skaitļiem “166.27, 166.32”.

 

226.1 pants. Robežsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124.pantā, 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Robežsardzes vārdā ir tiesīgi Robežsardzes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks, Robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki un robežapsardzības daļu priekšnieki, kā arī pirmās kategorijas robežkontroles punktu priekšnieki.

34. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

“226.1 pants. Valsts robežsardze

Valsts robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 190.14, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus valsts robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts robežsardzes priekšnieks - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā

daļā, -

naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem;

2) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, –

naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

3) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības dienestu priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

4) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 189.1 un 190.13 

pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

5) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts robežsardzes nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

6) valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”.

     

26. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

“226.1 pants. Valsts robežsardze

Valsts robežsardze izskata šā kodeksa 114.2 pantā, 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 186.pantā, 187.panta ceturtajā daļā, 189., 189.1, 190.13, 190.14, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts robežsardzes priekšnieks - par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā

daļā, -

naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem;

2) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, –

naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

3) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības dienestu priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 124.pantā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

4) Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes Rīgas pārvaldes priekšnieka vietnieks (imigrācijas jautājumos) un Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu Imigrācijas dienestu (nodaļu) priekšnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 189.1 un 190.13 

pantā, -

naudas sodu līdz piecsimt latiem;

5) Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, Valsts robežsardzes nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

6) valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie - par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 121.panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 126.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā,-

naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”.

235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. - 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Valsts elektrosakaru inspekcija izskata šā kodeksa 146. - 146.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta un Valsts elektrosakaru inspekcijas vārdā attiecīgi ir tiesīgi:

1) Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki;

2) Valsts elektrosakaru inspekcijas direktors un viņa pilnvarotas amatpersonas.

35. Izteikt 235. pantu šādā redakcijā:

“235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. - 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta vārdā ir tiesīgs Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki.”

     

27. Izteikt 235. pantu šādā redakcijā:

“235.pants. Sakaru institūcijas

Satiksmes ministrijas Sakaru departaments izskata šā kodeksa 145. - 149.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Sakaru departamenta vārdā ir tiesīgs Sakaru departamenta direktors un viņa vietnieki.”

251.pants. Pārkāpēja atvešana

Lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja to nevar sastādīt uz vietas un ja protokola sastādīšana ir obligāta, pārkāpēju var nogādāt policijā, Zemessardzes vai Robežsardzes dienesta telpās vai pagasta valdē policists, zemessargs, robežsargs vai karavīrs.

Ja izdarīti transporta līdzekļu lietošanas noteikumu pārkāpumi vai kustības kārtības un drošības noteikumu pārkāpumi, kravu saglabāšanas noteikumu pārkāpumi transportā, ugunsdrošības, sanitāri higiēnisko un sanitāri pretepidēmisko noteikumu pārkāpumi transportā, pārkāpēju var nogādāt policijā uz to pilnvarota persona, ja pārkāpējam nav personas dokumentu un nav liecinieku, kuri var sniegt nepieciešamās ziņas par viņu.

Ja pārkāpti meža ugunsdrošības noteikumi, kā arī citi likumdošanas akti par vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanu, protokola noformēšanai (ja pārkāpēja personu nevar noskaidrot pārkāpuma vietā) vides aizsardzības valsts iestāžu, Valsts meža dienesta amatpersonas, kā arī attiecīgi pilnvarotas to iestāžu amatpersonas, kuras realizē uzraudzību pār medību noteikumu ievērošanu, kontroli pār dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu realizējošo citu iestāžu amatpersonas, rezervātu un citu īpaši aizsargājamo teritoriju amatpersonas, kā arī zemessargi var nogādāt pārkāpēju policijas, Zemessardzes vai pašvaldību institūciju dienesta telpās.

Nogādāšana jāizdara iespējami īsākā laikā.

36. Papildināt 251.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi izdarīti valsts robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā, pārkāpēju attiecīgajās dienesta telpās var nogādāt arī robežsargs.”;

uzskatīt šā panta ceturto daļu attiecīgi par piekto daļu.

     

28. Papildināt 251.pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja šā panta otrajā un trešajā daļā minētie administratīvie pārkāpumi izdarīti valsts robežas šķērsošanas vietās vai pierobežā, pārkāpēju attiecīgajās dienesta telpās var nogādāt arī robežsargs.”;

uzskatīt šā panta ceturto daļu attiecīgi par piekto daļu.

 

254.pants. Institūcijas (amatpersonas), kurām ir tiesības izdarīt administratīvo aizturēšanu

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas (amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar likumu, tas ir:

1) policijas darbinieki (amatpersonas) - ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja, prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma, ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja pārkāpti satiksmes noteikumi, medību, zvejas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un izmantošanu, kā arī citos likumdošanas aktos tieši paredzētajos gadījumos;

2) Robežsardzes amatpersonas - ja ir pārkāpts Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīms, kā arī ja tiek ievestas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas;

3) Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes direktora pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti muitas noteikumu pārkāpumi;

4) Vides valsts inspekcijas, Jūras vides pārvaldes un reģionālo vides aizsardzības pārvalžu amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas saistīti ar medību, zvejas, makšķerēšanas vai zivju krājumu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, meža ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu vai ļaunprātīgu nepakļaušanos minēto vides aizsardzības valsts iestāžu amatpersonu likumīgam rīkojumam vai prasībai;

5) lidostas aviodrošības dienests - ja izdarīti lidostas drošības noteikumu pārkāpumi;

6) Valsts elektrosakaru inspekcijas amatpersonas - ja tiek ievestas, uzstādītas, būvētas, pārdotas vai lietotas radioviļņus izstarojošas iekārtas bez Valsts elektrosakaru inspekcijas atļaujas, kā arī izdarīti citi radiosakaru noteikumu pārkāpumi.

37. Izteikt 254.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Robežsardzes amatpersonas - ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.”

22

/Juridiskais birojs/

Aizstāt likumprojekta 37.pantā vārdu “Robežsardze” ar vārdiem “Valsts robežsardze”.

Atbalstīt

29. Izteikt 254.panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Valsts robežsardzes amatpersonas - ja izdarīti administratīvie pārkāpumi, kuru izskatīšana ir Valsts robežsardzes kompetencē, kā arī citi administratīvie pārkāpumi, kurus, veicot savus dienesta pienākumus, konstatējuši robežsargi.”

 

255.pants. Administratīvās aizturēšanas termiņi

Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var ne ilgāk kā uz trim stundām. Izņēmuma gadījumos sakarā ar sevišķu nepieciešamību likumdošanas akti var noteikt citādu administratīvās aizturēšanas ilgumu.

Personas, kuras pārkāpušas Latvijas valsts robežas vai pierobežas režīmu, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu protokolu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu un pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža rakstveidā paziņojot par to prokuroram; ja pārkāpējam nav personas dokumenta, ar prokurora sankciju viņu var aizturēt uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Personu, kura tirgo alkoholiskos dzērienus un spirtu neatļautās vietās, ir izdarījusi sīko huligānismu vai pārkāpusi sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises kārtību, var aizturēt, līdz tiesnesis vai policijas iestādes priekšnieks (priekšnieka vietnieks) izskata lietu.

Administratīvās aizturēšanas laiku skaita no brīža, kad pārkāpējs nogādāts protokola sastādīšanai, bet personai, kas bijusi alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, - no atskurbšanas brīža.

Personai, kura izdarījusi muitas noteikumu pārkāpumu muitas kontroles veikšanas laikā, administratīvās aizturēšanas laiku skaita no muitas kontroles pabeigšanas brīža.

38. Izteikt 255.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ārzemniekus, kuri pārkāpuši ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas vai tranzīta noteikumus Latvijas Republikā, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu administratīvo pārkāpumu protokolu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu vai pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža rakstveidā paziņojot par to prokuroram.”

23.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt likumprojekta 38.pantā vārdus “administratīvo pārkāpumu protokolu” ar vārdiem “protokolu par administratīvo pārkāpumu”.

Atbalstīt

30. Izteikt 255.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Ārzemniekus, kuri pārkāpuši ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas vai tranzīta noteikumus Latvijas Republikā, var aizturēt uz laiku līdz trim stundām, lai sastādītu protokolu par administratīvo pārkāpumu, bet, ja nepieciešams noskaidrot pārkāpēja personu vai pārkāpuma apstākļus, - uz laiku līdz trim diennaktīm, divdesmit četru stundu laikā no aizturēšanas brīža rakstveidā paziņojot par to prokuroram.”

260.pants. Pie administratīvās atbildības sauktās personas tiesības un pienākumi

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības kā personiski, tā ar advokāta palīdzību iepazīties ar visiem lietas materiāliem, sniegt paskaidrojumus, iesniegt pieprasījumus un izteikt lūgumus.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības, ir tiesības piedalīties lietas izskatīšanā, izmantot advokāta palīdzību, iesniegt papildinājumus un izteikt lūgumus, kā arī pārsūdzēt lietā pieņemto lēmumu.

Ja šī persona nav klāt, lietu var izskatīt tikai tad, ja ir ziņas, ka tai savlaicīgi paziņots par lietas izskatīšanas vietu un laiku, un ja no tās nav saņemts lūgums atlikt lietas izskatīšanu. Ja šāds lūgums saņemts, ir nepieciešams, lai tiesnesis vai cita amatpersona, kas izskata lietu, atzītu šo lūgumu par pamatotu un atliktu lietas izskatīšanu.

Personai, kuru sauc pie administratīvās atbildības vai par kuras pārkāpumu lieta tiek izskatīta, ja tā neprot valodu, kurā notiek lietvedība, tiek nodrošinātas tiesības lietot dzimto valodu, kā arī izmantot tulka pakalpojumus likumā noteiktajā kārtībā.

Izskatot lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 46., 146., 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 175., 177., 178. un 201.1 pantā, pie administratīvās atbildības sauktās personas klātbūtne ir obligāta. Ja šī persona izvairās ierasties pēc policijas iestādes vai tiesneša aicinājuma, to var atvest piespiedu kārtā, bet, ja tas nav iespējams, lietu tiesā izskata bez tās piedalīšanās.

39. Izslēgt 260.panta piektajā daļā skaitli "146.".

     

31. Izslēgt 260.panta piektajā daļā skaitli "146.".

270.pants. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņi

Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņus nosaka likumdošana.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem izskata piecpadsmit dienu laikā no dienas, kad institūcija (amatpersona), kas kompetents lietu izskatīt, saņēmis protokolu par administratīvo pārkāpumu un citus lietas materiālus.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 46., 167.pantā, 171.panta pirmajā un otrajā daļā, 175. un 178.pantā, izskata diennakts laikā, par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 146., 165.3, 174.3 un 175.2 pantā, - trīs dienu laikā, bet 95.-98., 200., 201.1 pantā paredzētās - septiņu dienu laikā.

Likumdošana var noteikt arī citus termiņus administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanai.

40. Izslēgt 270.panta trešajā daļā skaitli "146.".

     

32. Izslēgt 270.panta trešajā daļā skaitli "146.".

280.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt:

1) administratīvās komisijas lēmumu - rajona (pilsētas) tiesai;

2) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

3) rajona, pilsētas un pagasta padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, kā arī pašvaldības direktora lēmumus - rajona (pilsētas) tiesai;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu naudas soda veidā - augstākai institūcijai (augstākai amatpersonai) vai rajona (pilsētas) tiesai, kuras spriedums ir galīgs; lēmumu par cita administratīvā soda uzlikšanu - augstākai institūcijai (augstākai amatpersonai), bet pēc tam sūdzību var iesniegt rajona (pilsētas) tiesai.

Lēmumu par vienlaikus uzliktu administratīvo pamatsodu un kādu no papildsodiem pēc tās personas izvēles, kura to pārsūdz, var pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta pamatsoda vai papildsoda pārsūdzēšanai;

5) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

6) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kas pieņēmusi lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, ja likumdošanā nav noteikts citādi. Iesniegtā sūdzība trīs dienu laikā kopā ar lietu jānosūta institūcijai (amatpersonai), kas pilnvarots saskaņā ar šo pantu sūdzību izskatīt un kam tā adresēta.

No personas, kas pārsūdzējusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, valsts nodeva netiek iekasēta.

41. Izslēgt 280. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus “kuras spriedums ir galīgs”.

     

33. Izslēgt 280. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus “kuras spriedums ir galīgs”.

287.pants. Tiesneša, policijas iestādes priekšnieka, augstākas tiesas priekšsēdētāja un augstākas policijas iestādes priekšnieka pilnvaras lietas pārskatīšanā

Tiesneša lēmumu lietās par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 126.2 panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 140., 150.1, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6, 155.8, 156.4 panta otrajā daļā, 158., 158.1, 160.1 panta otrajā daļā, 165.3 pantā, 165.4, 165.5 pantā, 166.2 - 166.5, 166.7 - 166.8, 166.17, 166.20 - 166.25, 166.28, 166.29, 166.30, 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.2, 190.3, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194., 194.1, 200., 201.1, 201.2 - 201.9,  201.36, 201.39 - 201.48, 204.1 - 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.6 pantā var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats tiesnesis, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas tiesas priekšsēdētājs.

Policijas iestādes priekšnieka lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts šā kodeksa 167.pantā, var atcelt vai grozīt pēc prokurora protesta pats policijas iestādes priekšnieks, kā arī neatkarīgi no prokurora protesta - augstākas policijas iestādes priekšnieks.

42. 287.panta pirmajā daļā:

izslēgt skaitli un vārdus "126.2 panta otrajā daļā" un skaitļus "190.2, 190.3";

papildināt daļu pēc skaitļa “200.” ar skaitli “200.1”

24.

/Juridiskais birojs/

Izslēgt likumprojekta 42.pantu.

Atbalstīt

 

300.pants. Lēmuma par naudas sodu piespiedu izpilde

Ja pārkāpējs nav samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, lēmumu par naudas soda uzlikšanu nosūta soda summas ieturēšanai piespiedu kārtā no viņa darba algas, citas izpeļņas, pensijas vai stipendijas saskaņā ar noteikumiem, kādi paredzēti civilprocesa kodeksā.

Ja persona, kurai uzlikts naudas sods, nestrādā vai arī naudas soda ieturēšana no pārkāpēja darba algas vai citas izpeļņas, pensijas vai stipendijas nav iespējama citu iemeslu dēļ, naudas soda piedziņu, pamatojoties uz institūcijas (amatpersonas) lēmumu par naudas soda uzlikšanu, izdara tiesu izpildītājs, vēršot piedziņu uz pārkāpēja personisko mantu, kā arī uz viņa daļu kopmantā.

Naudas soda piedziņu nevar vērst uz mantu, uz kuru saskaņā ar likumdošanu nevar vērst piedziņu pēc izpilddokumentiem.

43. Izteikt 300.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja parādnieks nav labprātīgi samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, institūcija vai amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, nosūta šo lēmumu parādnieka darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai ieturējumu izdarīšanai no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos ieturējumu apmērus."

     

34. Izteikt 300.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja parādnieks nav labprātīgi samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, institūcija vai amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, nosūta šo lēmumu parādnieka darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai ieturējumu izdarīšanai no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos ieturējumu apmērus."

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.20, 169.3 un 178. pantā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meca dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 — 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 — 201.15 pantā;

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.2 pantā;

11) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu).

44. 304.pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “rajonu (pilsētu)”;

izslēgt 8.punktā skaitli "166.31";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 146.2 panta otrajā daļā;”;

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 pantā."

     

35. 304.pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “rajonu (pilsētu)”;

izslēgt 8.punktā skaitli "166.31";

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9) Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 146.2 panta otrajā daļā;”;

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 pantā."