Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās

tirdzniecības līgumu” / reģ.nr. 10; dok.nr. 19/;

 

2) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr. 2” / reģ. nr. 14; dok.nr. 34 /;

3) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Islandes Republikas,

Lihtenšteinas Firstites un Norvēģijas Karalistes nolīgumu par atbilstības

novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu” / reģ.nr. 2; dok.nr. 5/ .

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotoklu Nr.2

 

 

 

 

 

1. pants. 2002. gada 29. oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokols Nr.2 ( turpmāk – Papildprotokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

 

2. pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

 

 

3. pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada ____________________.