Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

1) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās

tirdzniecības līgumu” / reģ.nr. 10; dok.nr. 19/;

 

2) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr. 2” / reģ. nr. 14; dok.nr. 34 /;

3) Likumprojekts “ Par Latvijas Republikas un Islandes Republikas,

Lihtenšteinas Firstites un Norvēģijas Karalistes nolīgumu par atbilstības

novērtēšanu un rūpniecisko preču atzīšanu” / reģ.nr. 2; dok.nr. 5/ .

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minētos likumprojektus par steidzamiem.

 

 

 

Ar cieņu,

Inese Vaidere

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmumu Nr. 1/2002 attiecībā uz Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolu

 

 

 

1. pants. 2001. gada 20. septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokols par likuma izpildi

( turpmāk - protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms protokols latviešu valodā.

 

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada ___________________.