Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ.nr. 7)

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādus grozījumus:

88.pants. Terorisms

(1) Par spridzināšanu, dedzināšanu vai citām tīšām darbībām, kas vērstas uz cilvēku iznīcināšanu, miesas bojājumu vai cita kaitējuma radīšanu cilvēku veselībai, par uzņēmumu, celtņu, naftas vai gāzes vadu, elektrolīniju, satiksmes ceļu un līdzekļu, telekomunikāciju tīklu, valsts nozīmes jonizējošā starojuma objektu vai citas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu nolūkā kaitēt Latvijas Republikai vai tās iedzīvotājiem, kā arī par šajā pašā nolūkā izraisītu kodolavāriju, radiācijas avāriju, masveida saindēšanu vai epidēmiju un epizootiju izplatīšanu -

soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

(2) . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR tieslietu ministrs

Aizstāt 88.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Republikai vai tās iedzīvotājiem” ar vārdiem “Latvijas Republikai, ārvalstij vai to iedzīvotājiem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

192.pants. Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un izplatīšana

(1) Par viltotu Latvijas Bankas naudas zīmju, monētu, valsts vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

1. 192.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Republikā apgrozībā esošu” un vārdus “līdz divpadsmit gadiem” — ar vārdiem “līdz desmit gadiem”;

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “no astoņiem līdz divdesmit gadiem” ar vārdiem “no pieciem līdz piecpadsmit gadiem”.

     

1. 192.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Republikā apgrozībā esošu” un vārdus “līdz divpadsmit gadiem” — ar vārdiem “līdz desmit gadiem”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “no astoņiem līdz divdesmit gadiem” ar vārdiem “no pieciem līdz piecpadsmit gadiem”.

 

2. Papildināt likumu ar 192.1 pantu šādā redakcijā:

"192.1 pants. Naudas viltošanai pielāgotu rīku, līdzekļu un citu ietaišu izgatavošana, iegādāšanās un glabāšana

Par naudas viltošanai īpaši pielāgotu rīku, līdzekļu, datorprogrammu vai jebkādu citu ietaišu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu, kā arī par hologrammas vai citas aizsardzībai pret viltošanu paredzētas naudas sastāvdaļas nelikumīgu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

2

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt likumprojekta 2.pantu

Pieņemt