Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Iesniedz Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Krimināllikumā

Reģ.nr.7

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 23.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 161.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Krimināllikuma spēks ārpus Latvijas teritorijas

(1) Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, par citas valsts teritorijā izdarītu noziedzīgu nodarījumu Latvijas teritorijā saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu.

(2) Latvijas Republikas militārpersonas, kuras izvietotas ārpus Latvijas teritorijas, par noziedzīgiem nodarījumiem saucamas pie atbildības saskaņā ar šo likumu, ja Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

(3) Ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā un kuri izdarījuši citas valsts teritorijā sevišķi smagus noziegumus, kas vērsti pret Latvijas Republikas vai tās iedzīvotāju interesēm, neatkarīgi no tās valsts likumiem, kuras teritorijā izdarīts noziegums, saucami pie kriminālatbildības saskaņā ar šo likumu, ja tie nav saukti pie kriminālatbildības vai nodoti tiesai saskaņā ar nozieguma izdarīšanas vietas valsts likumiem.

(4) Ārvalstnieki un bezvalstnieki, kuriem nav pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā un kuri izdarījuši noziedzīgu nodarījumu citas valsts teritorijā, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas valsts likumiem saucami pie atbildības saskaņā ar šo likumu Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos, ja par šo nodarījumu tie nav saukti pie kriminālatbildības vai nodoti tiesai citas valsts teritorijā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdus "vērsti pret Latvijas Republikas vai tās iedzīvotāju" ar vārdiem "vērsti pret Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai to iedzīvotāju".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Tieslietu ministrs A. Aksenoks:

Izslēgt likumprojekta 1.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

192.pants. Viltotas naudas un valsts vērtspapīru izgatavošana un izplatīšana

(1) Par viltotu Latvijas Bankas naudas zīmju, monētu, valsts vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu.

 

2. Izteikt 192.pantu šādā redakcijā:

"192.pants. Nelikumīgas darbības ar naudu un Latvijas valsts vai citu valstu vērtspapīriem

(1) Par viltotu Latvijas Bankas, Eiropas Centrālās bankas naudas zīmju, monētu, Latvijas valsts vai citu valstu vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai iegādāšanos nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu."

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR tieslietu ministrs A. Aksenoks:

Likumprojekta 2.panta otro rindkopu, (192.panta pirmo daļu), aiz vārda “izgatavošanu” papildināt ar vārdu “glabāšana” attiecīgajā locījumā;

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt likumprojekta 2. pantu šādā redakcijā:

“2. 192.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Republikā apgrozībā esošu” un vārdus “līdz divpadsmit gadiem” ar vārdiem “līdz desmit gadiem”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “no astoņiem līdz divdesmit gadiem” ar vārdiem “no pieciem līdz piecpadsmit gadiem”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

1. 192.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Republikā apgrozībā esošu” un vārdus “līdz divpadsmit gadiem” — ar vārdiem “līdz desmit gadiem”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “no astoņiem līdz divdesmit gadiem” ar vārdiem “no pieciem līdz piecpadsmit gadiem”.

 

3. Papildināt likumu ar 192.1 pantu šādā redakcijā:

"192.1 pants. Naudas viltošanai pielāgotu rīku, līdzekļu un citu ietaišu izgatavošana, iegādāšanās vai glabāšana

Par naudas viltošanai īpaši pielāgotu rīku, līdzekļu, datorprogrammu un jebkādu citu ietaišu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu, kā arī par hologrammas vai citas aizsardzībai pret viltošanu paredzētas naudas sastāvdaļas nelikumīgu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

LR tieslietu ministrs A. Aksenoks:

Likumprojekta 3.pantā vārdus nosaukumā “līdzekļu un citu ietaišu” aizstāt ar vārdiem “līdzekļu vai citu ietaišu”, kā arī 192.1 pantā vārdus “datorprogrammu un jebkādu citu ietaišu” aizstāt ar vārdiem “datorprogrammu vai jebkādu citu ietaišu”.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Likumprojekta 3.pantā:

aizstāt nosaukumā vārdus “iegādāšanās vai glabāšana” ar vārdiem “iegādāšanās un glabāšana”;

aizstāt dispozīcijā vārdus “datorprogrammu un jebkādu citu ietaišu” ar vārdiem “datorprogrammu vai jebkādu citu ietaišu”.

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

2. Papildināt likumu ar 192.1 pantu šādā redakcijā:

"192.1 pants. Naudas viltošanai pielāgotu rīku, līdzekļu un citu ietaišu izgatavošana, iegādāšanās un glabāšana

Par naudas viltošanai īpaši pielāgotu rīku, līdzekļu, datorprogrammu vai jebkādu citu ietaišu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu, kā arī par hologrammas vai citas aizsardzībai pret viltošanu paredzētas naudas sastāvdaļas nelikumīgu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

   

6.

LR tieslietu ministrs A. Aksenoks:

Papildināt likumprojektu ar 192.2 pantu šādā redakcijā:

“192.2 pants. Personas atbrīvošana no kriminālatbildības par naudas viltošanai pielāgotu rīku, līdzekļu vai citu ietaišu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu

Persona, kas labprātīgi nodevusi nelikumīgi izgatavotus, iegādātus vai glabātus naudas viltošanai īpaši pielāgotus rīkus, līdzekļus, datorprogrammas vai jebkādas citas ietaises, kā arī nelikumīgi izgatavotas, iegādātas vai glabātas hologrammas vai citas pret viltošanu paredzētas naudas sastāvdaļas, atbrīvo no kriminālatbildības, ja tās darbībās nav cita nozieguma sastāva.”

Noraidīt

 
 

Likuma spēkā stāšanās laiku nosaka ar īpašu likumu.

7.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt spēkā stāšanās nosacījumu.

Pieņemt