2002

2002. gada 26.novembrī

Nr.9/6-4-17

 

 

Saeimas prezidijam

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija savā š.g. 26.novembra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (Reģ.nr.7) pirmajam lasījumam.

Komisija konceptuāli atbalstīja augstākminēto likumprojektu un lūdz to iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Pielikumā: Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas atzinums uz vienas lapas.

 

 

 

komisijas priekšsēdētājs A. Laksa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.panta trešajā daļā vārdus "vērsti pret Latvijas Republikas vai tās iedzīvotāju" ar vārdiem "vērsti pret Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai to iedzīvotāju".

2. Izteikt 192.pantu šādā redakcijā:

"192.pants. Nelikumīgas darbības ar naudu un Latvijas valsts vai citu valstu vērtspapīriem

(1) Par viltotu Latvijas Bankas, Eiropas Centrālās bankas naudas zīmju, monētu, Latvijas valsts vai citu valstu vērtspapīru vai ārvalstu valūtas izgatavošanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai iegādāšanos nolūkā to izplatīt, kā arī par šāda viltojuma izplatīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par šā panta pirmajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu."

3. Papildināt likumu ar 192.1 pantu šādā redakcijā:

"192.1 pants. Naudas viltošanai pielāgotu rīku, līdzekļu un citu ietaišu izgatavošana, iegādāšanās vai glabāšana

Par naudas viltošanai īpaši pielāgotu rīku, līdzekļu, datorprogrammu un jebkādu citu ietaišu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu, kā arī par hologrammas vai citas aizsardzībai pret viltošanu paredzētas naudas sastāvdaļas nelikumīgu izgatavošanu, iegādāšanos vai glabāšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas."

Likuma spēkā stāšanās laiku nosaka ar īpašu likumu.