Saeimas Prezidijam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šā gada 28. novembra komisijas sēdē izskatīja likumprojektu "Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"" (Reģ.nr.1) (dok.nr.4, 4A) un pieņēma lēmumu atbalstīt minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

Ar cieņu,

Indulis Emsis

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību

īpašuma objektu novērtēšanas kārtību"

Izdarīt likumā "Par privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu novērtēšanas kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Ja īpašuma objekts ir valsts vai pašvaldības kapitāla daļa uzņēmējsabiedrībā, valsts vai pašvaldības kapitāla daļas novērtēšanu organizē institūcija, kas privatizē vai atsavina valsts kapitāla daļas, vai pašvaldība (tās pilnvarota institūcija), ja tiek privatizētas pašvaldības kapitāla daļas. Valsts vai pašvaldības kapitāla daļas nosacīto cenu apstiprina institūcija, kas privatizē vai atsavina valsts kapitāla daļas, vai privatizācijas komisija."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šajā likumā noteiktās valsts īpašuma objektu novērtēšanas funkcijas Privatizācijas aģentūra veic līdz brīdim, kad ar Ministru kabineta rīkojumu šī funkcija tiks nodota citai institūcijai."

Pārejas noteikums

Šā likuma 1.pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.