Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finansu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma nosaukumā un visā tekstā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

2. Aizstāt 21.panta trešajā daļā vārdu “divus” ar vārdu “četrus”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī