Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”

 

Izdarīt likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā skaitļus un vārdus “2003.gada 31.martam” ar skaitļiem un vārdiem “2007.gada 1.martam”.

2. Izslēgt pārejas noteikumu 2.punktu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī