Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Sodu izpildes kodeksā šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā kodeksā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

2. Aizstāt pārejas noteikuma 1.punkta 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus “līdz 2003.gada 31.martam” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2007.gada 1.martam”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī