Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi Militārā dienesta likumā

 

 

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

2. Izslēgt 54.pantu.

3. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdus “sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas” ar vārdiem un skaitļiem “līdz 2003.gada 31.decembrim”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī