Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

 

Izdarīt Valsts sociālo pabalstu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 15.panta ceturto un piekto daļu.

2. Izslēgt pārejas noteikumu 3.punktu.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī