Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā

 

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Šā likuma 9.pantā noteiktās institūcijas izveido līdz 2004.gada 1.janvārim.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

 

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī