Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”

 

 

Izdarīt likumā “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitļus un vārdus “2003.gada 1.janvārim” ar skaitļiem un vārdiem “2004.gada 1.janvārim”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī