Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Autortiesību likumā

 

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt 33.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Bez autora atļaujas, bet maksājot atlīdzību par materiālajiem nesējiem (nesēju atlīdzību), fiziskā persona drīkst personiskām vajadzībām reproducēt vienu filmas vai fonogrammas kopiju.”

 

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 6.martā.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada martā