Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

 

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 2001, 17.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt likumā “Par ostām” noteiktajā kārtībā.”

2. Izslēgt 12.panta ceturto daļu.

 

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 22.maijā.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada jūnijā