Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

 

 

Izdarīt likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13., 24.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 4., 24.nr.; 2001, 1., 24.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

aizstāt 8.punktā skaitli “2002” ar skaitli “2003”;

aizstāt 9.punkta ievaddaļā skaitli “2002” ar skaitli “2003”;

aizstāt 12.punktā skaitli “2003” ar skaitli “2004”.

 

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 12.decembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī