Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījums Koncesiju likumā

 

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt 5.panta otrajā daļā vārdus “paredzēta kāda no likumā “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” noteiktajām valsts atbalsta formām” ar vārdiem “paredzēts kāds no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1 janvārī.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī