Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu nr.2

 

 

1.pants. 2002.gada 29.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokols nr.2 (turpmāk — Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

 

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī