Saeima ir pieņēmusi un Valsts

 

 

 

 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

 

Par Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgumu

 

1.pants. 2002.gada 16.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Bulgārijas Republikas brīvās tirdzniecības līgums ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 38.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2002.gada 19.decembrī.

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2002.gada decembrī