Saeima ir pieņēmusi un Valsts

Saeima ir pieņēmusi un Valsts

prezidents izsludina šādu likumu:

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.) šādus grozījumus:

192.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Bankas” ar vārdiem “Latvijas Republikā apgrozībā esošu” un vārdus “līdz divpadsmit gadiem” — ar vārdiem “līdz desmit gadiem”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “no astoņiem līdz divdesmit gadiem” ar vārdiem “no pieciem līdz piecpadsmit gadiem”.

 

Likums Saeimā pieņemts 2003.gada 10.aprīlī.

 

 

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2003.gada aprīlī