Projekts

 

Grozījumi likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli²

 

Izdarīt likumā ² Par pievienotās vērtības nodokli² (Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr., 1996, 11.nr., 1997, 24.nr., 1999, 10., 24.nr., 2001, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. papildināt 4.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

² Transporta pakalpojumiem, kas saistīti ar preču eksportu un tranzīta pārvadājumiem, nodokli piemēro saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punktu.² .

2. papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

² 10.1 Ja nomas pirkuma (līzinga) līgums par apliekamo preču piegādi ir noslēgts līdz 2001.gada 1.janvārim un līzinga līgumā atsevišķi izdalīti kredīta procenti, kas līdz 2000.gada 31.decembrim netika aplikti ar nodokli, tad šie procenti netiek aplikti ar nodokli arī pēc 2001.gada 1.janvāra līdz konkrētā līguma darbības beigām.² .