Iesniedz Ārlietu komisija

 

 

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2.lasījumam

 

Par Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi

1.pants. 1981.gada 28.janvāra Eiropas Padomes Konvencija par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Saskaņā ar Konvencijas 3.panta 2.punktu Konvencija netiks piemērota attiecībā uz personas datiem, kas atzīti par valsts noslēpuma objektiem, kā arī personas datu apstrādi, ko veic publiskās institūcijas nacionālās drošības un krimināltiesību jomā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 13.panta 2.punkta “a” apakšpunktu Datu valsts inspekcija sadarbojas ar citām Konvencijas līgumslēdzējām pusēm.

4.pants. Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Padomes ģenerālsekretāram Datu valsts inspekcijas adresi.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18.pantu pārstāvis Konsultatīvajā komitejā ir Datu valsts inspekcijas vadītājs, pārstāvja vietnieks – Datu valsts inspekcijas vadītāja vietnieks.

6.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

7.pants. Konvencija stājas spēkā tās 22.pantā noteiktajā laikā un kartībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001.gada _____________ .