Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

 

 

 

Par Eiropas Padomes 1996. gada konvenciju

par bērnu tiesību piemērošanu

 

 

  1. pants. Eiropas Padomes 1996. gada 25. janvāra konvencija par bērnu tiesību piemērošanu ( turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.
  2.  

  3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 1. panta ceturto daļu Latvijas Republika piemēro šīs Konvencijas noteikumus tikai attiecībā uz laulību šķiršanas, vecāku varas, adopcijas, tiesisku darījumu slēgšanas ar bērnu mantu, bērna šķiršanu no ģimenes un aizbildnības ģimenes tiesību lietu kategorijām.

 

  1. pants. Saskaņā ar Konvencijas 17. panta pirmo daļu Latvijas Republiku Patstāvīgajā komitejā pārstāvēs Valsts bērna tiesību aizsardzības centra pārstāvis.
  2.  

  3. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojumus latviešu valodā.
  4.  

  5. pants. Konvencija stājas spēkā tās 21. panā noteiktajā laikā un kartībā,

un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

Likums saeimā pieņemts 2001. gada _____________.