2

2.lasījumā pieņemtā redakcija

 

 

 

Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”

 

Izdarīt likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus “vai Privatizācijas aģentūrai”.

2. Izslēgt 15.panta devītajā daļā vārdus “vai Privatizācijas aģentūrai”.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ar rīkojumu nodod citai institūcijai.

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šā likuma pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu.”