Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"” (reģ

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"” (reģ.nr. 830) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

13.pants. Administratora kvalifikācija

2) Šajā likumā noteiktos īpašos gadījumos tiesa uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram, nodokļu administrācijai vai Privatizācijas aģentūrai, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim.

1. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus "vai Privatizācijas aģentūrai".

     

1. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus "vai Privatizācijas aģentūrai".

15.pants. Administratora nodrošinājums

(9) Šā panta pirmās - astotās daļas noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad tiesa uzliek par pienākumu veikt administratora funkcijas Uzņēmumu reģistram vai nodokļu administrācijai, Privatizācijas aģentūras, Zemkopības ministrijas vai pašvaldības pārstāvim.

 

1.

Juridiskais birojs

Apsvērt vai vārdi “Privatizācijas aģentūra” nebūtu izslēdzami arī no 15.panta 9.daļas.

Atbalstīt

2. Izslēgt 15.panta devītajā daļā vārdus "vai Privatizācijas aģentūrai".

Pārejas noteikumi

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citai institūcijai.

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 15.punktā vārdus “ir tiesīgs ar rīkojumu nodot” ar vārdiem “ar rīkojumu nodod”.

 

Atbalstīt

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ar rīkojumu nodod citai institūcijai.

 

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šā likuma pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu."

3.

Juridiskais birojs

Aizstāt pārejas noteikumu 16.punktā vārdus “pieņemšanas un nodošanas aktu” ar vārdiem “lietu pieņemšanas un nodošanas aktu”.

Atbalstīt

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šā likuma pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu."