LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2001. gada 7. martā

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”” (Reģ. nr. 830, dok. nr.2806) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 7. marta sēdē un atbalstīja to.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību

maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 13.panta otrajā daļā vārdus "vai Privatizācijas aģentūrai".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citai institūcijai.

16. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana pēc šā likuma pārejas noteikumu 15.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas tiek noformēta ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu."