Latvijas Republikas

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija š.g. 27. februāra sēdē izskatīja Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā “Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu”” (reģ.nr. 828; dok.nr. 2804; 2804A).

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt minēto likumprojektu un lūgt to iekļaut izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Cieņā

Dz.Ābiķis

Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs

 

 

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā

"Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu"

Izdarīt Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmumā "Par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6., 16.nr.; 1999, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikt, ka 1.punktā minētās sporta bāzes var privatizēt vai atsavināt, ja tam piekrīt Nacionālā sporta padome, to privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos paredzot, ka objekta pircēja pienākums ir saglabāt attiecīgās sporta bāzes darbības profilu, to ekonomiski un finansiāli garantējot, kā arī paredzot nosacījumus starptautisko un valsts nozīmes sporta sacensību sarīkošanai. Minēto sacensību atbilstību nepieciešamajām prasībām izvērtē Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvalde. Ja privatizētajām vai atsavinātajām sporta bāzēm darījumā mainās īpašnieks, minētie nosacījumi ir saistoši arī turpmākajiem nacionālo sporta bāzu ieguvējiem.

3. Pirms attiecīgās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumu apstiprināšanas valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija nosūta noteikumu projektu privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes darbinieku arodu organizācijai, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, – sporta bāzes darbinieku kolektīvam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldei un Nacionālajai sporta padomei.

4. Apstiprinot privatizējamās vai atsavināmās nacionālās sporta bāzes privatizācijas vai atsavināšanas noteikumus, valsts īpašuma atsavināšanu veicošā institūcija pieaicina šīs sporta bāzes darbinieku arodu organizācijas pārstāvi, bet, ja sporta bāzē nav arodu organizācijas, – sporta bāzes darbinieku kolektīva norīkotu pārstāvi, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta pārvaldes un Nacionālās sporta padomes pārstāvi."

2. Papildināt 5.punktu aiz vārda "privatizācijai" ar vārdiem "vai atsavināšanai".

 

3. Papildināt lēmumu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Šā lēmuma 3. un 4.punktā paredzētās valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkcijas veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad Ministru kabinets pieņēmis lēmumu par valsts īpašuma atsavināšanu veicošo institūciju un bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu ir nodevusi tai šīs funkcijas."