LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2001. gada 7. martā

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā “Par vērtspapīriem”” (Reģ. nr. 826, dok. nr.2802) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 7. marta sēdē un atbalstīja to.

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par vērtspapīriem"

Izdarīt likumā "Par vērtspapīriem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 14., 23.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 6., 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.panta otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) vērtspapīru publisko piedāvājumu, ko veic institūcija, kura saskaņā ar tās apstiprinātajiem vērtspapīru privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem privatizē vai atsavina valsts īpašumu, un šādi piedāvātajās akcijās nostiprināto tiesību pirmreizējo iegūšanu;".

2. Papildināt 5.panta trešo daļu aiz vārda "privatizējamo" ar vārdiem "vai atsavināmo".

3. Pārejas noteikumu 10.punktā:

aizstāt 1.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumiem" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumiem";

papildināt 2.apakšpunktu aiz vārda "privatizāciju" ar vārdiem "vai atsavināšanu";

aizstāt 3.apakšpunktā vārdus "privatizācijas noteikumos" ar vārdiem "privatizācijas vai atsavināšanas noteikumos".

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šā likuma 4.panta otrās daļas 2.punktā paredzēto valsts īpašuma atsavināšanu veicošās institūcijas funkciju veic bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" līdz brīdim, kad bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība "Privatizācijas aģentūra" saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu šo funkciju ir nodevusi Ministru kabineta noteiktajai valsts īpašuma atsavināšanu veicošajai institūcijai."