Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

 

Atzinums

par likumprojektu

“Grozījumi likumā

“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās””

(reģ.nr.817)

 

Juridiskā komisija izskatījusi Ministru kabineta iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”” (reģ.nr. 817) nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

 

Ar cieņu,-

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un

to nostiprināšanu zemesgrāmatās"

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 10.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 22.nr.; 1999, 14.nr.; 2000, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.pantā vārdus "privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem".

2. Aizstāt 2.panta otrās daļas 2.punktā vārdus "zemes privatizācijas likumiem" ar vārdiem "valsts un pašvaldību zemes īpašuma privatizācijas un atsavināšanas likumiem".

3. Svītrot 8.panta piekto daļu.

Likuma 3.pants stājas spēkā vienlaikus ar likumu par valsts un pašvaldību īpašuma atsavināšanas kārtību.