Projekts

Projekts

 

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

 

 

Izdarīt likumā “Par valsts pensijām”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996,1.,24.nr.; 1997,3.,13.nr.; 1998,1.,24.nr.; 1999,11.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt 26.pantā vārdus “ ik gadu” ar vārdiem “divas reizes gadā”.

2. Pārejas noteikumos :

izslēgt 15.punktu;

izslēgt 26.punktu.

 

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā ar 2002.gada 1.janvāri.