SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 28. februāra sēdē apsprieda likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr. 813) 1. lasījumam.

Komisija nolēma konceptuāli atbalstīt augstākminēto likumprojektu un lūgt to iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 1. lasījumā.

 

Ar cieņu,

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

1. Izteikt 58.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) No kriminālatbildības var atbrīvot personu, kura palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Šis nosacījums nav piemērojams personām, kuras tiek sauktas pie kriminālatbildības par sevišķi smagiem noziegumiem."

2. Izteikt 60.pantu šādā redakcijā:

"60.pants. Soda samazināšana izņēmuma gadījumos

Ja notiesātā persona palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu, tiesa, ar kuras spriedumu šī persona ir notiesāta, var samazināt spriedumā noteikto sodu, bet piespriesto nāves sodu vai mūža ieslodzījumu aizstāt ar brīvības atņemšanu uz divdesmit gadiem."

3. Izteikt 175.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Par zādzību, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzību –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

4. Izteikt 176.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Par laupīšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi persona, kas jau agrāk izdarījusi laupīšanu vai izspiešanu vai nodarbojusies ar bandītismu, vai izdarījusi gaisa vai ūdens transportlīdzekļa sagrābšanu, vai ja to izdarījusi organizēta grupa, kā arī par narkotisko, psihotropo, stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšanu –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem."

5. 180.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "175.panta ceturtajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "175.panta trešajā un ceturtajā daļā";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām."

6. Izteikt 181.pantu šādā redakcijā:

"181.pants. Atkārtota zādzība, krāpšana, piesavināšanās

Šā likuma 175., 177., 179. un 180.pantā par atkārtotu atzīstams noziedzīgs nodarījums, ja to izdarījusi persona, kura jau agrāk izdarījusi kādu no šajos pantos vai šā likuma 176., 178., 224.pantā vai 228.panta trešajā daļā paredzētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem."

7. Papildināt likumu ar 182.1 pantu šādā redakcijā:

"182.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana

publiskajam telekomunikāciju tīklam

(1) Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja ar tām radīts būtisks kaitējums, –

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām."

8. Papildināt 191.panta pirmo un otro daļu pēc vārdiem "pāri muitas robežai" ar vārdiem "vai kuri apliecina šo vērtību likumīgu izcelsmes veidu".

 

9. Papildināt likumu ar 204.1 un 204.2 pantu šādā redakcijā:

"204.1 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu

tirdzniecība neatļautās vietās

(1) Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

204.2 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

(1) Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(2) Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja tā izdarīta lielā apmērā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas".