Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Antidempinga likumā

Izdarīt Antidempinga likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 2., 14.nr.) grozījumu un papildināt 6.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja šā panta pirmajā daļā norādītā informācija netiek sniegta, iesnieguma iesniedzējs norāda informācijas nesniegšanas iemeslu. Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs izvērtē, vai iesniegumā norādītās informācijas apjoms ir pietiekams pārbaudes uzsākšanai, un, ja nepieciešams, pieprasa papildu informāciju saskaņā ar likuma "Par iekšējā tirgus aizsardzību" 3.panta piektās daļas noteikumiem."

 

Likumprojekta "Grozījums Antidempinga likumā" anotācija

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 1. Pašreizējā situācija – jāpamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums,
 2. Likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro, kāpēc šis likums nepieciešams.

 

Šobrīd Antidempinga likuma 6.pants detalizēti nosaka vietējo ražotāju iesnieguma saturu. Tomēr, norādītā informācija bieži vien iesnieguma iesniedzējam var nebūt pieejama saskaņā ar spēkā esošo LR likumdošanu. Līdz ar to, nepieciešami grozījumi Antidempinga likumā, lai gadījumos, kad iesnieguma iesniedzējs norāda pamatotus attiecīgās informācijas nesniegšanas iemeslus, Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojam būtu tiesības iesniegumu nenoraidīt, bet gan pieprasīt nepieciešamo informāciju no citām valsts pārvaldes institūcijām.

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 1. Tautsaimniecības konkurētspēja,
 2. eksporta attīstība,
 3. nodarbinātība,
 4. investīciju pieplūde,
 5. vide, u.c.

 

 

 

Likumprojekts papildina Antidempinga likumu, neatstājot tiešu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 1. vai likums prasa valsts budžetā neparedzētus izdevumus,
 2. vai likums samazinās vai palielinās valsts budžeta ienākumus,
 3. vai likums nākamajos piecos gados samazinās vai palielinās budžeta ienākumus.

 

 

Likuma izpildei papildus finansu līdzekļi nav nepieciešami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 2. - kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus ir jāizdod un vai to projekti ir sagatavoti.

Nav nepieciešami grozījumi esošo tiesību normu sistēmā vai jaunu normatīvo aktu izstrāde.

 

 • Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
  1. atbilstība saistībām pret ES – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību,
  2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē, tiesību aktu nr.,
  3. atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju,
  4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

   

  Likumprojekts atbilst Eiropas Padomes (ES) 22.12.1995. Regulai Nr. 384/96 “Par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis”, kā arī PTO normām.

   

   

   

   

   

  1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

  1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas,
  2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts viņu ierobežo.

   

  Likumprojekts iekļausies Antidempinga likuma noteiktajā kārtībā, kuras izpildi nodrošina Valsts iekšējā tirgus aizsardzības birojs.

   

   

   

   

   

   

   

  Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anot.doc