Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””( reģ. nr. 808) trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtā redakcija (dok.nr.2898)

Pr.nr.

Priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā redakcija

1

2

3

4

5

6

 

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

     

“Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību””

 

Izdarīt 1997. gada 27. februāra likumā “Par mērījumu vienotību”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.;1999, 7. nr.) šādus grozījumus:

 

NAV

 

Izdarīt likumā “Par mērījumu vienotību”(Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 7. nr.; 1998, 9. nr.;1999, 7. nr.) šādus grozījumus:

1. pants Likumā lietotie termini

--------------------------------------

2) fasētas preces - noteikts preču daudzums, kas atbilstoši tehnisko noteikumu vai standartu prasībām ir pārbaudīts, izmērīts vai nosvērts, iesaiņots slēgtā marķētā iesaiņojumā (tarā) un sagatavots izplatīšanai;

-----------------------------

1. Izteikt 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) fasēta prece - patēriņam paredzēts produkts jebkura veida atsevišķā iepakojumā, kurš aptver preci tā, ka tās saturam nevar piekļūt, neatverot vai nemainot iepakojumu;”.

     

1. Izteikt 1. panta 2. punktu šādā redakcijā:

“2) fasēta prece - patēriņam paredzēts produkts jebkura veida atsevišķā iepakojumā, kurš aptver preci tā, ka tās saturam nevar piekļūt, neatverot vai nemainot iepakojumu;”.

2.pants. Likuma mērķis

-----------------------------------------

(3) Likums nosaka metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētām fasētām precēm.

2. Izteikt 2. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm.”

 

     

2. Izteikt 2. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Likums nosaka vispārīgās metroloģiskās prasības mērīšanas līdzekļiem un realizācijai paredzētajām fasētajām precēm.”

6. pants. Mērīšanas līdzekļu atbilstība

Mērīšanas līdzekļiem, kas pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei, jāatbilst šajā likumā un citos normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām.

 

     

 

 

 

3. papildināt 6. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.”

     

3. papildināt 6. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģiskās prasības valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautajiem mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.”

10. pants. Uzrādītā fasētu preču daudzuma atbilstības kontrole

(1) Veicot tirdzniecības operācijas ar fasētām precēm, uz iesaiņojuma (taras) uzrādītais daudzums un tā apzīmējuma atbilstība ir pakļauti valsts metroloģiskajai kontrolei.

         

(2) Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto fasēto preču sarakstu apstiprina Ministru kabinets.

4. 10. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģiskās prasības un metroloģiskās kontroles kārtību fasētajām precēm apstiprina Ministru kabinets;”

     

4. 10. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Metroloģiskās prasības un metroloģiskās kontroles kārtību fasētajām precēm apstiprina Ministru kabinets;”

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtību sarakstu apstiprina Ministru kabinets.”

     

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Fasēto preču nominālā daudzuma un iepakojuma nominālā tilpuma standartvērtību sarakstu apstiprina Ministru kabinets.”